Hopp til hovedinnhold

Hvordan påvirker vår tids klima- og naturkrise den kamerabaserte kunstens forhold til sitt motiv?

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag – fredag 11–15
Lørdag – søndag 11–16

Voksen:  80,-
Honnør:  50,-
Student:  50,-
Under 18 år:  Gratis

Av natur

Arbeidet med utvalget til utstillingen Av natur startet med et spørsmål: Hvordan påvirker vår tids klima- og naturkrise den kamerabaserte kunstens forhold til sitt motiv?

Utstillingen undersøker vår tids natur- og klimakrise sett gjennom den kamerabaserte kunsten. Det er en alvorlig ramme. Likevel er ikke verkene skapt med tanke på å være innlegg i debatten om klima og natur. Verkene gir heller et alternativt blikk på denne viktige problematikken.

Noen kunstnere har sett på hvordan våre vestlige verdier har bidratt til kolonialisering av dyr, planter og naturområder. Andre tematiser spørsmål rundt vann og ressursutnyttelse. Utstillingen viser også arbeider der mennesket ser seg selv som en del av naturen. Et fellestrekk ved arbeidene er at de gjør oss oppmerksom på sider ved disse temaene vi vanligvis ikke legger merke til. 

  • Et mørkt vinterlandskap med granskog og en lysning i midten av skogen. Horisontalt gjennom bildet løper en brennende stripe. Fotografi.
    1/1
    © Terje Abusdal, Slash & Burn #9, 2016. Preus museums samling.

Tittelen på utstillingen fremhever naturen som fundamental for vår eksistens, noe mange ser ut til å ha glemt i dagens forbrukssamfunn.

Kuratorer: Hege Oulie og Christine Hansen.

Utstillingen er støttet av Fritt ord.

Seminar AV NATUR

I forbindelse med utstillingsåpningen ble det arrangert et tverrfaglig seminar. De tre ulike delene kan du se under her.

Får du ikke opp alle tre videoene?
Trykk på lenker til de tre ulike delene under her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2