Hopp til hovedinnhold

Utførsel av kulturminner

«Lov om kulturminner» skal sikre at også kommende generasjoner skal få nytte og glede av kulturarven. Lovens forbud mot utførsel av kulturminner har til formål å verne og ta vare på faste og løse kulturminner som er en viktig del av Norges kulturarv og historie. I tillegg skal den sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturminner som tillates ført ut av landet.

Kultur- og kirkedepartementet har utpekt tolv institusjoner til å behandle søknader og fatte vedtak om utførsel av kunst- og kulturgjenstander. Preus museum har forvaltningsansvar når det gjelder utførsel av fotografi, kamera og annet fotoutstyr. Skal du selge slike gjenstander fra før 1950 i utlandet, må du søke museet om utførselstillatelse og sende den til kristin.aasbo@preusmuseum.no.


Søknad skal skrives på et fastlagt skjema som du finner på Kulturdirektoratets sider. Her finner du også mer informasjon, forskrifter og veiledning. Ved godkjent søknad vil museet utarbeide en utførselstillatelse som må følge gjenstanden ved grensepassering. Husk å søke i god tid.

Ta meg til Kulturdirektoratets sider for søknad


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2