Hopp til hovedinnhold

Om oss

Preus museum er det nasjonale museet for fotografi og skal dekke de kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sidene ved fotografiet.

Preus museum skal være et ledende kompetansesenter og en naturlig møteplass for fotografi, nasjonalt og internasjonalt.

Museet ble opprettet i 1995, da Staten kjøpte samlingene til det private Preus fotomuseum. Den norske stat er eier av museet. Preus museum flyttet i mai 2001 inn i Magasin A på Karljohansvern i Horten. Museets innredning er tegnet av arkitekt Sverre Fehn. Samlingene består av fotografier, andre former for bilder, kameraer og annet teknisk utstyr som belyser fotografiets utvikling. Billedsamlingen har bred representasjon av den internasjonale fotohistorien. Preus museum har et fagbibliotek av internasjonal standard.

Nulltoleranse for diskriminerende eller hatefulle ytringer

Preus museum har nulltoleranse for diskriminerende eller hatefulle ytringer. Slike vil bli politianmeldt med utgangspunkt i den rettslige forståelsen av begrepet, slik det fremgår av straffeloven § 185:

«Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.»

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

  • To mennesker står foran innrammede fotografier på veggen. Fotografiene er portretter av mennesker utendørs.
    1/1
    Fra utstillingen "Over regnbuen". Tre bilder fra Linda Bournane Engelberths serie "Outside the Binary" vises i bakgrunnen. (foto: Ingrid Aas/Preus museum)
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2