Hopp til hovedinnhold

Bildesamlingen

Ved statens kjøp av Preus fotomuseum i 1995 ble museets bildesamling en ”grunnmur” i det nasjonale fotomuseets samling. Denne var stor og omfattende samling med vekt på internasjonal fotohistorie og kjente navn.

 • 1/1

Flesteparten av de 4000 fotografiene som Stortingsmeldingen refererer at staten kjøpte fra Preus fotomuseum, hadde en estetisk, kunstnerisk innretning med hovedvekt på internasjonalt kjent fotografi, mens den var noe svak når det gjaldt norsk kunstfotografi. Dette skyldtes ifølge grunnleggeren Leif Preus selv at han ikke ville komme i konflikt med norske institusjoners innsamling.  

Tilvekst etter 1995 har derfor hatt hovedfokus på norske fotografer og samtidskunst. Et prosjekt i 1998 undersøkte hvilke fotografer som hadde deltatt på utstillingene arrangert av Forbundet Frie Fotografer mellom 1976 og 1992, og et utvalg fotografer som hadde vært aktive over hele perioden ble valgt ut for innkjøp. Prosjektet ble lagt på is i 2001 da utgiftene til driften av museet steg. 

Det har også vært foretatt innkjøp i tilknytning til museets utstillingsvirksomhet. Mest omfattende var innkjøpene i forbindelse med utstillingen «Kunsten å falle» i 2009. Her la man vekt på å samle inn så mye performativt fotografi som mulig. Dette har gitt museet en liten representativ samling av fotografi som dokumenterer norsk performance- og prosesskunst 1966-2009, noe museet har høstet anerkjennelse for (Veiteberg).

Preus museum sto også i flere år på listen over museer som mottok «ungt og eksperimentelt» fra Norsk Kulturråds innkjøpskomité, og mottok omkring 30 verk gjennom denne ordningen. Samlingen av internasjonal fotokunst har ikke vært mulig å videreføre i særlig grad. Dette skyldes i hovedsak to faktorer, for det første har markedet for fotokunst eksplodert, og dessuten har museets innkjøpsbudsjett ikke vært stort nok til å prioritere slike dyre innkjøp. 

Kulturdepartementets ekstraordinære tilskudd på til sammen fem millioner kroner i Corona-midler øremerket innkjøp av kunst, har gjort at museet har kunnet innlemme sentrale verk fra en rekke samtidige fotokunstnere i samlingen, nærmest som en tidskapsel av norsk fotokunst fra det siste tiåret. Videre mottok museet en gave fra Sparebankstiftelsen som muliggjorde innkjøp av Olav Løkkes fotosamling. Denne samlingen inneholder i underkant av 2 000 fotografiske verk av de tidligste norske fotokunstnerne, og utgjør et fantastisk supplement til allerede eksisterende materiale av denne kategorien i museets samling.

 • Nærbilde av en død flue. Fotografi
  1/4
  © Kirsti van Hoegee, Fra serien Light Trap, 2014. Preus museums samling
 • Nærbilde av en stor, grå leirklump på et hvitt bord. Fotografi.
  2/4
  © Morten Torgersrud, Lumps, 2014. Preus museums samling
 • Svart-hvitt bilde av en stor kampestein i et ørkenlandskap. Det er en asfaltert vei og kantstein rundt steinen, og noen nåletrær. Turister fotograferer. Fotografi.
  3/4
  © Christine Hansen, Turister, Joshua Tree, 2018. Analogt fotografi (digitalisert for nett). Preus museums samling.
 • En asfaltert vei skrår gjennom et ørkenlandskap. Fotografi
  4/4
  © Line Anda Dalmar, CA-127 Tecopa, 2018. Preus museums samling

Til sammen forvalter Preus museum omkring 10 000 verk i samlingen, og nærmere 7000 av disse er fra norske fotografer. I tillegg består samlingen av en større mengde fotografi som kan betegnes som kulturhistorisk fotografi. Disse er viktige for å forstå fotografiets betydning og rolle i samfunnsutviklingen de siste 200 årene. I forbindelse med salg av samlingen, fikk Leif Preus utarbeidet flere oversikter over viktige delsamlinger av denne typen. Museet har for eksempel en flott samling Autochromer og andre fargerasterfotografier, altså de tidligste metodene for å fange farger i fotografiet.

Delsamlinger fra Preus fotomuseum:

 • Hans Grendahl Stereobilleder (Småskriftsserie nr 1, 1992) ​
 • A.B.Wilse (Småskriftsserie nr 2, 1992) 
 • Prof. Dr. Albert Naraths Archiv (Småskriftsserie nr 3, 1992) 
 • Edward Steichen Collection Album (Småskriftsserie nr 4, 1993) 
 • Turist- og reiseliv. Diverse fotografier. (Småskriftsserie nr 5, 1993) 
 • Billedsamlingen (Småskriftsserie nr 6, 1993) 
 • Mogens Skot-Hansen Collection (Småskriftsserie nr 7, 1993 
 • The Lippmann Colour Process Album (Småskriftsserie nr 8, 1993) 
 • Album (Småskriftsserie nr 9, 1993) 
 • Trykk. Litografier, tegninger etc. (Småskriftsserie nr 10, 1993) 
 • Daguerreotypoer & Ambrotypier (Småskriftsserie nr 11, 1993) 
 • Autochromer Album (Småskriftsserie nr 12, 1993) 
 • Tidsskrift (Småskriftsserie nr 13???, 1994) 
 • Tidsskrift-dubletter (Småskriftsserie nr 14, 1994) 
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2