Hopp til hovedinnhold

Praksisplass

Konserveringsatelieret ved Preus museum tilbyr mulighet for praksisopphold til studenter og fagkolleger innen konserveringsfaget.

Siden 2007 har praktikanter fra Tsjekkia, Israel, Danmark, Sveits og Norge benyttet denne muligheten. Praktikantene blir integrert i konserveringsatelieret med konkrete oppgaver som er relevant for Preus museums samlings- og utstillingsvirksomhet.

Studenter som vil gjennomføre et fagpraktikum i Preus museums konserveringsavdeling bør være nesten eller helst ferdig med sin Bachelor of Arts. Vanligvis tas bare studenter inn som er på vei til å ta master i fotokonservering eller papir/grafikk- og bokkonservering. Bakgrunnen for dette kravet er at praktikanter til en viss grad skal jobbe selvstendig med sine prosjekter. 

Fagkolleger som vil samle erfaringer innen fotokonservering bør ha en BA/MA i konservering innen bok/grafikk/papirkonservering.

Praksisplass i konserveringsavdelingen søkes gjennom å sende en søknad med CV og de nødvendige dokumenter som bekrefter at søkeren har kvalifikasjonene som kreves. Det er i tillegg viktig å sørge for finansering av et praktikumsopphold siden museet ikke har midler til å betale praktikantene. 

Søknad eller spørsmål sendes fotokonservator Jens Gold til jens.gold@preusmuseum.no

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2