Hopp til hovedinnhold

Et museum for alle

I dag er alle fotografer, og mengden bilder i hverdagen enorm. Preus museums mål er å skape engasjement for fotohistorie og bilders rolle i et demokrati- og ytringsfrihetsperspektiv.

Vi ønsker å skape forundring og refleksjon knyttet til fotografiets historie og de ulike måtene den store bildestrømmen påvirker oss som enkeltmennesker og samfunn. Bilder er fundamentalt viktige i identitetsbygging, politikk og som dokumentasjon i ulike henseender. Derfor er det også viktig å forstå utstyr, teknikk og prosesser for hvordan bilder har blitt og blir til i fortid og nåtid.

Å forstå fotohistorien er også å forstå hvordan bilder er blitt brukt historisk og i samtiden. Er man kjent med hvordan bilder lages, manipuleres og mer generelt brukes i media er det lettere å "lese" nyhetsbildet og politiske debatter. Dette er grunnleggende for økt deltakelse i demokratiet. 

  • To eldre kvinner spiser melon i et rom med hvite murvegger. De smiler.
    1/1
    (foto: Ingrid Aas/Preus museum)
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2