Hopp til hovedinnhold

Seminar: Av natur

Vi inviterer til tverrfaglig seminar i forbindelse med åpningen av utstillingen Av natur.

  • Et bilde av kompost som inneholder både råtnende blomster og en død tjeld (fugl). Fotografi som fremstår både vakkert og grotesk.
    1/1
    © Carll Goodpasture, Tjeld fra serien Compost, 16.7.2009. Preus museums samling

I hele verden er det en økende oppmerksomhet rundt naturkrise og klimautfordringer. Med utstillingen AV NATUR vil Preus museum løfte temaet videre innenfor kunstfeltet gjennom et særskilt fokus på fotografi. Åpningsseminaret er lagt tett på hva som medvirker til utfordringene og hvordan dette gjenspeiler seg i kunst og visuell kultur. Du får høre en biolog, en filosof, kunsthistorikere og kunstnere som diskuterer kunst og kultur i relasjon til natur- og klimaproblematikk.

Seminaret er støttet av Stiftelsen Fritt Ord

Avgang buss fra Oslo sentralstasjon kl. 09.30, retur fra Horten kl. 20.30. Åpning av utstillingen Av natur kl 18.30.

NB! Påmeldingen til seminaret og bussen er avsluttet. Ta kontakt dersom du har spørsmål! post@preusmuseum.no

Program

11.00—12.00
Velkomstlunsj

12.00—12.10
Velkommen ved direktør Cecilie Øien og kurator Hege Oulie, Preus museum

12.10—12.55
De siste iblant oss
Ruben Alexander Pettersen – Biolog og forsker ved NIBIO divisjon for natur- og miljøressurser.

Habitatene i verden forsvinner i en hastighet vi ikke klarer å forstå, og når mennesket inntar dyrenes leveområder, lever de siste dyrene iblant oss. Enkelte er så få at vi nesten ikke klarer å oppdage de lenger, og disse dyrene er satt på rødlisten. Har denne listen en betydning? Ruben Alexander Pettersen har tidligere utgitt sakprosaboken «De siste iblant oss» i 2013 sammen med biolog Camilla Pettersen.

Les mer om Ruben Alexander Pettersen

 
12.55—13.40
Det moderne mennesket i en abstrakt naturkulisse.
Arne Johan Vetlesen – Filosof UiO

Filosof Arne Johan Vetlesen om hvordan naturen har blitt abstrakt for oss moderne, urbane mennesker; en slags kulisse vi tar for gitt i vårt dagligliv. Hva innebærer en slik mental avstand mellom oss og det som skjer "ute" i naturen? Hva er følgene for vår evne til å legge merke til at naturen forandrer seg, selv der vi bor? At dyr og fugler forsvinner? Kan det være at vi tilpasser oss og venner oss til endringer som er farlige og bekymringsfulle med tanke på hvordan fremtiden blir?

Les mer om Arne Johan Vetlesen

 
13.40—14.10
Kaffepause

 
14.10—14.55
Av natur
Christine Hansen – Billedkunstner og Ph.d. i kunsthistorie

Hansen har vært medkurator for utstillingen Av natur og har skrevet essayet til katalogen. Både som kunstner og som skribent har Hansen i flere år arbeidet med landskap som tema. Blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Ørkendveling med Line Anda Dalmar, som er med på utstillingen. Hansen har mange år bak seg som førsteamanuensis i fotografi ved UIB/Kunsthøgskolen i Bergen. Der startet hun den forskningsbaserte workshopen Solastalgia som så på den den kontroversielle gruveutbyggingen i Engebøfjellet/Førdefjorden.

Hansens innlegg vil ta utgangspunkt i essayet «Av natur» som hun har skrevet til utstillingen.

Les mer om Christine Hansen


14.55—15.15
Det handler om mennesker – 
Fotografier av ofre for klimaendringer i Arbeiderbladet, 1948-2006
Thale Elisabeth Sørlie – fotoarkivar og leder av samlingsgruppa ved Norsk teknisk museum.

Thale Elisabeth Sørlie jobber som fotoarkivar ved Norsk teknisk museum og i dette foredraget vil hun presentere arbeidet rundt artikkelen om hvordan klimaendringer har blitt skildret fotografisk i Arbeiderbladet mellom 1948 og 1997. Viktige spørsmål for arbeidet har vært: Hvordan har fotografisk formidling av klimaendringene tatt plass i avisen? Hvilken forståelse av klimaendringene trer frem i disse omtalene? Et samlet blikk på alle fotografier som har fulgt omtaler av klimaendringene fra 1948 til 1997, er utvetydig. Det handler om mennesker. Det er mennesker som er årsakene, som fremmer engasjementet for økt kunnskap, behovet for handling og uenigheten om hvilke handlinger som er de riktige.

 15.15—15.45

Kaffepause


15.45—16.15

Eyes as Big as plates

Karoline Hjorth og Riitta Ikonen – Billedkunstnere

Den norsk-finske kunstnerduoen forteller om ferden mot sine nyeste verk i serien Eyes as Big as Plates, som er laget i samarbeid med Ragnhild Trosby fra Naturvernforbundet i Horten og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen. Det som startet som en undersøkelse av folkloristiske forklaringer på naturfenomener, har i løpet av et drøyt tiår utviklet seg til en global undersøkelse av det moderne menneskets tilhørighet i naturen.

Les mer om

Eyes as Big as Plates


16.15—16.45

Om kunsten i det antropocene og fotopioneren Hanna Resvoll-Holmsen

Ulla Schildt og Stephanie von Spreter

Billedkunstner Ulla Schildt i samtale med ph.d.-kandidat ved UiT og kunsthistoriker Stephanie von Spreter om kunsten i det antropocene og Schildts arbeid. Som billedkunstner arbeider Schildt med analogt og digitalt fotografi, video og installasjon. Mange av hennes arbeider tematiserer et endret naturbegrep, knyttet til klimakrisen og ideen om at vi nå befinner oss i en antroposen tid. Vi får også et innblikk i Schildts og von Spreters nye bokprosjekt «Flowers from Svalbard», konseptualisert rundt et fiktivt møte med polfarer Roald Amundsen (1872-1928) og botaniker Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943). Resvoll-Holmsen var en banebrytende norsk botaniker, fotopioner og miljøverner, som også deltok som eneste kvinnelig forsker i den første ekspedisjonen til Svalbard under kommisjonen til Albert I, prins av Monaco, sommeren 1907.

Mer om

Ulla Schildt og Stephanie von Spreter

 

16.45—17.05

Oppsummering og diskusjon


17.05—18.15

Middag på Artilleriverkstedet


18.30

Åpning av utstillingen Av natur på Preus museum med konsert, velkomsttale og omvisninger.

Les mer om åpningen


20.30
Buss retur Oslo

Seminaret AV NATUR del 1

Seminaret AV NATUR del 2

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2