Hopp til hovedinnhold

Azar Alsharif

Azar Alsharif (f.1984) bor og arbeider i Bergen. Hun arbeider i hovedsak med collage, maleri og skulptur.

  • Et svart-hvitt bilde av en fjord, med en innlimt trekant av blå himmel. Kollasj og fotografi.
    1/1
    © Azar Alsharif, fra serien Mountain View, 2012. Preus museums samling.

Hennes arbeider er ofte basert på funnede bilder og objekter, som gjennom enkle abstraksjoner eller intervensjoner, rekonstruksjon og sammenstillinger av ulike elementer og symboler danner en ny helhet. Prosessen innebærer kontinuerlige utprøvinger av bildenes elastisitet, eksperimentering, dekonstruksjon og abstraksjon. Parallelt med dette bryter hun opp strukturer som en åpen tilnærming til spørsmål om autentisitet og underbevissthet. I sine arbeider legger Alsharif frem alternativer til den ustanselige bildestrømmen og tekstfragmentene som omgir oss og gir oss nye mulige lesninger – et sted mellom drømmelandskap og realisme. Alsharif ble utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og har hatt en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2