Hopp til hovedinnhold

Open Call Oslo Negativ

Nå kan du sende oss dine bilder eller videoer. Utvalgte prosjekter blir stilt ut på fotofestivalen Oslo Negativ.

 • Bilder henger på hvite vegger i et utstillingrom.
  1/1
  Dávid Birós bilder fra Oslo Negativ Open Call 2023. Foto: Helle Frogner/Preus museum

I forbindelse med fotofestivalen Oslo Negativ holder Preus museum en Open Call hvor fotografer og amatører kan sende inn sine prosjekter. Prosjektet må svare på temaet som i år er «Brudd». Innsendte bidrag blir vurdert av en jury og utvalgte prosjekter blir stilt ut på Oslo Negativ i oktober. Se mer praktisk informasjon og beskrivelse av temaet lenger ned. 

From the heart  
It's a start, a work of art  
To revolutionize make a change nothing's strange  
People, people we are the same  
No we're not the same  
'Cause we don't know the game  
What we need is awareness, we can't get careless  
You say what is this?  
My beloved lets get down to business  
Mental self defensive fitness  
Don't rush the show  
You gotta go for what you know  
Make everybody see, in order to fight the powers that be  

Chuck D, Public Enemy – Fight the Power, 1990  

Vi lever i en verden som blir stadig mer polarisert og det politiske landskapet blir mer fragmentert. Nyhetsbildet skildrer et ganske dramatisk verdensbilde preget av brudd på verdier som tidligere har blitt tatt for gitt. Overskriftene er ofte preget av temaer som økonomiske nedgangstider, krig, klimakrise og politiske skandaler. Dette er temaer som splitter oss, og når de blir diskutert i lukkede ekkokammer tilspisses den offentlige debatten. Det økte konfliktnivået truer både ytringsfrihet og menneskerettigheter. Pandemi, sivil ulydighet, klimaendringer og krig bidrar til at vi lever i evig unntakstilstand, og blir nødt til å velge side i enhver sak. Samtidig vokser ulikhetene og klasseskillene i mange land. Demokratisk dialog blir svært utfordrende når maktbalanser er i endring og usikkerheten råder.  

Til årets Oslo Negativ vil vi ha fotografiske prosjekter som setter søkelys på brudd med fortiden og de verdiene vi kanskje har tatt for gitt. Vi ønsker oss historier om sinn som lukkes og dører som åpnes, om understrømninger som setter agenda, om samhold og skepsis, om subkulturer og folkebevegelser om urettferdighet og opprør, om undergrunn og mainsteam, om makt og avmakt, om ulikheter og brorskap. Vi ønsker å se prosjekter som problematiserer det som er vanskelig, men samtidig forsøker å se på de mulighetene som finnes i denne oppbruddstiden.  

 • Grafikk med tittel og logo på gul bakgrunn.
  1/1

Tema: Brudd 

Deadline: 30 Juni, 2024, 23:59 

Hvem kan delta: Innsendelsen er åpen for alle, både profesjonelle og amatører, fra inn- og utland. Man kan sende inn bidrag bade som enkeltpersoner og grupper. 

Hva kan sendes inn: Innsendelsen er åpen for alle fotografiske uttrykk (fotografi, video, installasjon mixed media etc.) 

Hva må søknaden inneholde:  

 • Hvert prosjekt som blir sendt inn vil bli vurdert som en enkeltstående søknad ​
 • Hvert prosjekt kan bestå av inntil 15 bilder. ​
 • Hvert prosjekt som sendes inn burde ha en kort oppsummering som forklarer hvordan prosjektet forholder seg til tematikken for utlysningen (maksimalt 10 setninger). ​
 • Den som sender inn har ansvar for å ha opphavsrett til sitt bidrag. 

 

Pris: Det koster ingenting å sende inn en søknad 

Om juryen: Juryen består av ansatte ved Preus museum og medlemmer av styret til Fotofestivalen Oslo Negativ i tillegg til uavhengige fagpersoner fra feltet. Juryen vil bli annonsert etter at bidragene har blitt sendt inn. 

Kunngjøring av utvalgte bidrag: De utvalgte bidragene vil bli kunngjort i august 2024, og alle som har sendt inn et bidrag vil bli varslet. 

Utstilling: De utvalgte bidragene vil bli utstilt på fotofestivalen Oslo Negativ 2024. 

Kuratering av utvalgte bidrag: Fotofestivalen Oslo Negativ 2024 blir i år arrangert på den nedlagte Veterinærhøyskolen i Oslo. Dette er en bygning med mye karakter og historie, noe som danner et spennende bakteppe for utstillingen. Å kuratere en utstilling i disse lokalene er imidlertid utfordrende, og Preus museum er derfor avhengig av å ha kreativ frihet til å fritt kuratere Open Call-utstillingen. 

Produksjon av utstillingen og produksjonskostnader: Preus Museum vil produsere utstillingen på fotofestivalen Oslo Negativ 2024 og produksjonskostnadene vil bli dekket av Preus Museum. Hvis en utvalgt fotograf ønsker å produsere sitt eget arbeid, vil Preus Museum kun kunne bidra med en del av produksjonskostnadene. 

Premier: Vinnerbidraget vil motta en pengepremie på kr. 15.000 og får tilbud om å bli innlemmet i samlingen til Preus museum. Vinneren vil også få muligheten til å ha en separatutstilling på fotofestivalen Oslo Negativ 2025. Preus museum dekker produksjonskostnadene for separatutstillingen på fotofestivalen Oslo Negativ 2025 med inntil kr. 10.000. Preus museum vil kuratere separatutstillingen på fotofestivalen Oslo Negativ 2025 i dialog med vinneren. 

Hvem er det som arrangerer denne konkurransen: Preus museum – det nasjonale fotomuseet i samarbeid med fotofestivalen Oslo Negativ.  

Bruk av bilder: Bildene fra de utvalgte bidragene kan brukes av Preus Museum og fotofestivalen Oslo Negativ for å markedsføre utstillingen, festivalen og aktivitetene i den. Alle bildene som brukes vil bli kreditert. 

Se utvalgte bidrag fra Open Call 2023 her

Fotografiene vi har blitt vist i brosjyrer og rapporter fra landbruksselskaper antyder at den grønne revolusjonen var en gjennomført suksesshistorie: den rike veksten til nye høytytende maisvarianter står i kontrast til magre avlinger fra tradisjonelt jordbruk. Fornøyde bønder sitter på nye maskiner som gjør alt det harde arbeidet for dem. Ikke noe uønsket ugress i sikte. De gode resultatene er åpenbare for alle. Men er dette hele sannheten?

Det er bare noen få ting vi kan se på som så utelukkende våre egne som ansiktene våre. Et av de mest grunnleggende elementene i vår identitet er vår mest intime, men likevel mest offentlige kroppsdel. Derfor virker det som om det er vår plikt, å alltid være identifiserbare når vi kommer inn et sted. Men hvor langt strekker denne identifiseringsplikten seg, og hvor går inspeksjon av mennesker over i ulovlig og autoritær overvåking?

«Denne fotoboken er en samling av fotografier, tegninger og tanker jeg samlet under et opphold i Austmarka, Norge.»

«Jeg ville at AI selv skulle gi meg svarene og forklare temaene AI, DNA, demokrati, natur og hvordan kan dette temaet uttrykkes ved hjelp av fotografi? Og på samme tid ville jeg trekke inn det samiske urfolksperspektivet da prosjektet «Buot leat du birra – It's all around you» er inspirert av min samiske kulturarv.»

«Natt til 25. juni 2022 var jeg utenfor London Pub. Jeg kom meg unna skuddene uskadet, men brukte lang tid på å komme meg tilbake til en hverdag som ikke var preget av denne ekstreme opplevelsen.»

Filmen "Growing Pains - Thoughts on the Climate Crisis" begynner sommeren 2021. En protestleir var satt opp i Repparfjord i Finnmark. Den ble arrangert av Natur og Ungdom og (Redd Repparfjorden etter flere år med motstand. Etter 100 dager hindret leiren at det ble etablert en kobbergruve og et sjødeponi i Nussirfjellet og Repparfjorden.

Radiostasjonen i Gliwice, Polen er et ekstremt viktig sted for både topografien og byens historie – det var her Gliwice-provokasjonen fant sted 31. august 1939, en falsk flagg-operasjon som ga Tyskland et påskudd til å erklære krig mot Polen.

Med fremveksten av mobile enheter har de infrastrukturelle behovene til telekommunikasjonsindustrien eksplodert, og siden 1980-tallet har mobilmaster begynt å fylle planeten. Naturen endret seg dramatisk da en antenne ble forvandlet til et kunstig furutre for første gang i 1992. Siden den gang har denne typen kamuflasje utviklet seg til et globalt fenomen som stiller grunnleggende spørsmål om forholdet mellom mennesker og natur.

«Epilogen er på same tid begynnelsen. Fremtiden er her og nå. Epilogen er et Japan jeg så for meg før jeg så det. Det er et resultat av fantasier, projeksjoner, drømmer blandet med en virkelighet som aldri har eksistert og aldri vil eksistere.»

«I know what you’re thinking» inviterer seks personer til å reflektere over maktstrukturer og presentere en monolog over hva de betyr for dem.

Dette prosjektet forteller historien om mennesker som er tvunget til å forlate sine forfedres by Hasankeyf i Tyrkia. I tråd med statens vannpolitikk ble Ilisu-demningen bygget, selv om historisk og kulturell arv uunngåelig ville gå tapt, dens dyrebare elvehabitat ville bli oversvømmet og folk måtte tvangsflyttes.

Serien "Erased" kan få en til å tenke på Robert Rauschenbergs Erased De Kooning Drawing, tenker nytt om arkivet og etterlater oss med et mylder av spørsmål og refleksjoner ved å manipulere et sett med bilder fra US Library of Congress.

Farm Security Administration (FSA) Photo File ble opprettet på et tidspunkt hvor fotografering raskt fikk status som verktøy for massekommunikasjon.

POST utforsker skjæringspunktet mellom konstruerte minner og oppfatninger av maskulinitet i visuell kultur ved å bruke AI-genererte bilder.

Men hvordan har jeg det egentlig?

I memoarene fra Maxim Gorkys besøk i den første sovjetiske leiren for politiske fanger på Solovetsky-øyene, dukket det opp en spennende detalj.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2