Hopp til hovedinnhold

Valerii Konkov (KZ)

I memoarene fra Maxim Gorkys besøk i den første sovjetiske leiren for politiske fanger på Solovetsky-øyene, dukket det opp en spennende detalj.

 • En skjerm troner i midten av et rom. Et kjøleskap og en videospiller. Et bilde av en mann vises opp-ned på skjermen..
  1/1
  © Valerii Konkov, Medium, 2023

Under forfatterens omvisning i leirens bibliotek la han merke til fanger som leste aviser opp ned. Denne handlingen uttrykte deres stille protest mot løgnene om livet i leiren og, enda viktigere, hele det politiske systemet.

 • En skjerm troner i midten av et rom. Et bilde av dame vises opp-ned.
  1/1
  © Valerii Konkov, Medium, 2023

I det moderne Russland er TV fortsatt det primære mediet for propaganda, styrket av betydelig økonomisk støtte fra regjeringen. Til tross for internett-æraen, fortsetter TV-kringkasting å regjere som den primære og mest fremtredende informasjonskilden. Arbeidet til Konkov innebærer å fange virkelige interiører eller rekonstruere rom han har møtt. Nøkkelen til disse scenene er skildringen av TV-skjermen. 

 • Bilde fra en stue med planter. En skjerm i midten viser et bilde opp/ned.
  1/1
  © Valerii Konkov, Medium, 2023

Han har snudd skjermene opp-ned for å understreke det absurde og upålitelige i informasjonen som formidles gjennom TV.

Valerii Konkov (f. 1996) er billedkunstner og fotograf fra Russland. I 2020 fikk han en mastergrad i russisk historie. Han skriver nå en doktorgrad i visuell antropologi. Han studerte fotografi ved "School of Modern Photography Docdocdoc". I sine kunstprosjekter bruker han forskerens tilnærming.

Her kan du lese Valerii Konkovs prosjektbeskrivelse

Medium, 2023

Project description

In the memoirs of Maxim Gorky’s visit to the first Soviet camp for political prisoners on the Solovetsky Islands, an intriguing detail emerged me. During the writer’s tour of the camp’s library, he noticed prisoners reading newspapers upside down.This act expressed their protest against the falsehoods about life in the camp and, more significantly, the entire political system. In modern Russia, television remains the primary medium for propaganda, empowered by significant financial support from the government. Despite the internet era, television broadcasting continues to reign as the primarily and most prominent source of information. My work involves capturing real-life interiors or reconstructing of spaces I have encountered. The key of these scenes is the portrayal of television. I turned the screen upside-down to emphasize the absurdity and unreliability of the information conveyed through television.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2