Hopp til hovedinnhold

Kaya & Blank (US)

Med fremveksten av mobile enheter har de infrastrukturelle behovene til telekommunikasjonsindustrien eksplodert, og siden 1980-tallet har mobilmaster begynt å fylle planeten. Naturen endret seg dramatisk da en antenne ble forvandlet til et kunstig furutre for første gang i 1992. Siden den gang har denne typen kamuflasje utviklet seg til et globalt fenomen som stiller grunnleggende spørsmål om forholdet mellom mennesker og natur.

 • Wifi sendere i et kunstig laget tre. Forsøk på å få det til å se ut som et tre.
  1/1
  © Kaya & Blank, from the series Second Nature, 2022

Disse særegne gjenstandene fra den digitale tidsalderen fungerer som en tankevekkende metafor for skjæringspunktene mellom demokrati, natur og kunstig intelligens. De står som tause vaktmenn, og bygger bro mellom den naturlige verden og AI-teknologien, og stiller spørsmål om balansen mellom vår teknologiske fremgang og bevaring av vår natur og miljø.

 • Wifi sendere i et kunstig laget tre. Forsøk på å få det til å se ut som et tre.
  1/1
  © Kaya & Blank, from the series Second Nature, 2022

Mobilmasttrærne kan enten forstås som en evolusjonær mutasjon eller en kreftsvulst - uansett er de dypt knyttet til konseptet DNA.


 • Wifi sendere i et kunstig laget tre. Forsøk på å få det til å se ut som et tre.
  1/1
  © Kaya & Blank, from the series Second Nature, 2022

Işık Kaya (f. 1990) og Thomas Georg Blank (1990) er kamerabaserte mediekunstnere hvis arbeid utforsker hvordan mennesker former og bebor verden. Deres forskningstunge tilnærming er dypt forankret i dokumentarpraksis. Men ved å skyve grensene for hvordan virkeligheten kan avbildes, overskrider de representasjonens domene og skaper helt uavhengige, ofte hyperrealistiske visuelle verdener. Som et resultat blir grensene mellom virkelighet og fiksjon i arbeidet utvisket.

Her kan du lese Kaya & Blanks prosjektbeskrivelse

Second Nature, 2022

With the uprise of mobile devices, the infra­structural needs of the telecommunication industry have exploded, and since the 1980s, cell towers have started to fill the planet. The scenery changed dramatically when an antenna was transformed into an artificial pine tree for the first time in 1992. Since then, this kind of camouflage has evolved into a global phenom­enon that raises fundamental questions about the relationship between humans and nature. In the course of our research, we found more than a thousand cell tower trees in Southern California. While they can be found all over the world, their numbers are particularly high in this area due to city legislation and urban design.

These peculiar artifacts of the digital age serve as a thought-provoking metaphor for the intersections of democracy, nature, and artificial intelligence. Amidst the ever-expanding reach of technology and its implications for democracy, these disguised cell towers symbolize the subtle ways in which the digital world intertwines with our physical surroundings. They stand as silent sentinels, bridging the gap between the natural world and the realm of AI, raising questions about the balance between our technological progress and the preservation of our natural environment.

As we delve deeper into the series, we invite viewers to contemplate the delicate dance between the digital and the organic, where the camouflage of these towers mirrors the complexities of our relationship with technology. By juxtaposing these strange, tree-like structures with the lush beauty of nature, we aim to provoke a dialogue about the choices we make in shaping our digital landscape and their consequences for the future of democracy and the world around us. The cell tower trees can either be understood as an evolutionary mutation or a cancerous invasion - either way they deeply relate to the concept of DNA.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2