Hopp til hovedinnhold

Elisa Halvorsen Castillo (CL/NO)

«Denne fotoboken er en samling av fotografier, tegninger og tanker jeg samlet under et opphold i Austmarka, Norge.»

 • Bilde av et skogslandskap i Finnskogen. Bildet er litt uklart.
  1/1
  © Elisa Halvorsen Castillo, Finnskogen, 2022. Gelatin silver print (RC paper) with chemical drawing.

«Her deltok jeg på en residency som var delt opp i tre perioder (en måned høsten 2022, to uker våren 2023, og en påføgende måned vinteren 2023). Ved å jobbe med analog fotografering og ulike grafiske teknikker, utforsker jeg hvordan minner og persepsjon påvirkes av depresjon og lengsel.»

 • Bilde av en artist book. Blå innbinding.
  1/1
  © Elisa Halvorsen Castillo, Finnskogen, artist book, 2023

«Finnskogen» inneholder bilder laget med eksperimentelle analoge teknikker. Ved å blande analoge fotograferingsprosesser med trykkteknikker, har denne fotoboken til hensikt å bryte veggene mellom begge praksisene. For dette prosjektet har jeg utviklet mine egne eksperimentelle teknikker ved å bruke forskjellige mørkeromskjemikalier for å integrere tegninger i den analoge utviklingsprosessen.


 • Bilde av et ansikt med veldig mørke ringer rundt øynene. Personen var syk.
  1/2
  © Elisa Halvorsen Castillo, Finnskogen, Self portrait, 2023. I was very sick that day. Gelatin silver print (Fiber paper) with chemical drawing
 • Bilde av et oppslag fra en bok. Bildet er et landskap fra Finnskogen.
  2/2
  © Elisa Halvorsen Castillo, Finnskogen, riso print spread from book, 2023

Elisa Halvorsen Castillo (f. 1990) er en chilensk kunstner med norske aner. Hun bor og arbeider i Oslo etter fullført MFA på kunst- og håndverksprogrammet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Ved å jobbe med analoge eksperimentelle teknikker og selvpubliserte artist books, utforsker hun begrepet hukommelse og hvordan minner kan formes, et emne som interesserer henne siden hun opplevde tap av korttidshukommelsen på grunn av en sykdomsperiode i midten av 20-årene.

Her kan du lese Elisa Halvorsen Castillos prosjektbeskrivelse

Finnskogen, 2023

Project description

This photobook is a compilation of photographs, drawings and thoughts I collected during a residency in Austmarka, Norway. This residency has been divided in 3 periods (1 month in the fall 2022, 2 weeks in spring 2023, and an upcoming 1 month in the winter 2023). Working with Analog Photography and various graphic techniques, I explore how memories and perception are affected by depression and longing."Jeg går gjennom skogen hver dag og leter etter Mening.


Skogens tilstedeværelse hjemsøker meg.


Jeg prøver å holde meg rolig, hvis jeg går meg bort kommer den til å ta meg.


Jeg hører skudd i nærheten, hvis jeg ikke er forsiktig kommer de til å drepe meg.


Jeg kjenner igjen menneskeformer i omgivelsene mine, som lik fra hekser eller eldgamle vesener.


Knoklene blir til trær.Jeg går gjennom skogen hver dag og leter etter Mening.


Jeg finner ingenting.""Finnskogen" contains photos made using experimental analog techniques. Mixing analog photography processes with printmaking techniques, this photobook intends to break the walls between both practices. For this project, I have developed my own experimental techniques using different dark room chemicals to integrate drawings into the analog developing process.


"Finnskogen" has been made using a combination of RISO and letterpress printing. By choosing this printmaking technique, the photos are transformed into screen-prints, challenging the boundaries of traditional photography. This second edition has been bound in an edition of 20 copies.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2