Hopp til hovedinnhold

Utstillingsperioden er over

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16


Krigstid

Perioden 1935-1950 var en tid preget av krig og konflikt i Europa. Utstillingen “Krigstid” synliggjør noen aktive norske kvinnelige fotografer som bidro med bilder innenfor sjangrene dokumentar og fotojournalisme i det offentlige rom i perioden. De fleste av dem er fullstendig ukjente i dag, men de fortjener å bli synliggjort da bildene deres jevnt over holder en høy kvalitet i tillegg til at de er viktig dokumentasjon av en tidsperiode med store kontraster.

Krigstid- kort oppsummert

I Italia hadde fascistene styrt med Mussolini i spissen siden 1922. Nazistene med Hitler som leder kom til makten i Tyskland i 1933. I 1936 eksploderte borgerkrigen mellom den lovlig valgte regjeringen og ”nasjonalistene” ledet av Franco i Spania. Av over 59 000 utlendinger som skal ha deltatt i de internasjonale brigadene på republikkens side, skal over 250 vært nordmenn. Blant dem var journalist og fotograf Gerda Grepp som rapporterte hjem til Arbeiderbladet og til internasjonale aviser.

Da Sovjetunionen angrep Finland i november 1939, tre måneder etter starten på andre verdenskrig, ble Alma Braathen beordret som krigskorrespondent på oppdrag for Dagens Nyheter til å dekke Vinterkrigen. Sammen med Kari Berggrav dokumenterte hun også fra kampene i Narvik i 1940, befrielsen av Nord-Norge i 1945, behandlingen av de sovjetiske fangene og hvordan befolkningen i nord langsomt begynte gjenoppbyggingen.

Flere kvinner fotograferte under andre verdenskrig som en del av deres militærtjeneste, som Sissel Lie i Den norske Hærs kvinnekorps i Skottland og Katrine Christie i Little Norway, Canada.

Rigmor Delphin og Elisabeth Meyer bidro med bilder fra frigjøringen i 1945, og i likhet med Esther Langberg skildret de også hverdagslivet i denne perioden, og leverte fotografier til tidsskrifter som URD (fra 1897) og de nyetablerte kvinnemagasinene Alle Kvinners Blad (fra 1937) og Kvinner og Klær (fra 1941).

Utstillingen er et samarbeid mellom Preus museum, Norsk Teknisk Museum, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo Museum og Tone Svinningen.

Elisabeth Meyer, Frigjøringen fra Grini fangeleir, 8. mai 1945. Tilhører Preus museums samling

Allerede i 1935 var Meyer en markert journalist, fotograf og aktiv foredragsholder.


Hun hadde gitt ut reiseskildringene En kvinnes ferd til Persia (1930) og En kvinnes ferd gjennem India (1933).

Hvis Kari Berggrav er Norges første kvinnelige pressefotograf, hvorfor er hun ikke nevnt i oversiktsverk over norsk medie-, presse-, eller fotohistorie?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2