Hopp til hovedinnhold

Immersed in Stone

Prosjektet Immersed in Stone fra 2018 er resultatet av en strabasiøs fjelltur i Jotunheimen.

«I flere dager går hun i fjellet. Underlaget er enten glatt eller løst. Hver gang en stein løsner forårsaker det et lite skred under henne. Et fatalt fall holder på å fange henne i dette ugjestmilde og mennesketomme landskapet. Hun befinner seg i yttergrensene av seg selv.» 

Beskrivelsen er fritt etter Line Bøhmer Løkkens fortelling om fjellturen som resulterte i serien som består av 53 bilder, der 7 av dem er i farger. Fargebildene ble tatt med et engangskamera, mens svart-hvitt bildene med et enkelt mellomformatskamera.

Turen var svært krevende, og det var kun i pausene at Løkken anså det trygt å fotografere. Da hun fremkalte bildene opplevde hun at det var som at det var en fysisk rest av turen som hadde festet seg til filmen. Landskapet var ikke sett bare med øyet, men også med kroppen.

Hvis vi ser på bildene ser vi at mange av dem er tatt med et forholdsvis lavt synspunkt. Ofte møter blikket en stor steinflate. I andre bilder konfronteres vi med kampesteiner i forgrunnen, noe som motvirker det vide utsynet. Fargebildene viser snø, brekanter og isblått vann. Sekvensen bryter den gråhvite strømmen av stein, fjell og snø.

Vannbildene var også starten på et annet prosjekt, Water Matter, som Løkken begynte med omtrent på samme tid. Hun ville dokumentere vannets farge fra Jotunheimen til Mjøsa og se på fargeforandringer av ulike mineraler, men også av forurensing. Hun arbeidet sammen med vannforskere og ble interessert i fosfor som er en av forurensningskildene fra landbruket. Fosfor er en viktig bestanddel i gjødsel og er i tillegg en mangelvare i verden. 

Løkkens praksis viser frem kompleksiteten i mange kunstprosjekter som tar for seg natur som tema. Det handler om det eksistensielle møtet med naturen og fjellet som spiller på den ensomme (og ofte mannlige) fjellvandrerens møte med den uberørte naturen. Men det kan også, for Løkken sin del, handle om en mer saklig undersøkelse av forurensing av vann.


Denne teksten er hentet fra et essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

  • Bildet er delt i ulike horisontale flater av hvitt, grått, blått og mørkeblått mot svart
    1/2
    Line Bøhmer Løkken, Water Matter, 2018. Preus museums samling.
  • Svart-hvitt bilde av en bratt fjellvegg som ender i vann. Det ser ut som det regner. Fotografiet er litt uskarpt.
    2/2
    © Line Bøhmer Løkken, Immersed in Stone #104, 2018. Preus museums samling.
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2