Hopp til hovedinnhold

Field

«In the cabbage I sense the entire secret of life», uttalte den amerikanske, modernistiske fotografen Edward Weston i 1931.

Kålen og dens tekstur var et viktig motiv i flere av hans fotografier fra 1930-tallet, sammen med bilder av paprika, squash og artisjokker. I denne sammenhengen kan også Field, som er fotografert mellom 2020 og 2022 av Verena Winkelmann, ses i forhold til denne tradisjonen.

Over flere år og årstider, natt og dag har hun fotografert åkeren. I starten handlet det mye om å observere nyanser og forandringer. Etter hvert fikk hun mer kjennskap til ulike dyrkingsmetoder og økologisk jordbruk og bildene vi ser er fra slike gårder. Hun merket seg at på den økologiske gården ble hver grønnsak fulgt nøye med og omsorgsfullt behandlet.

Prosjektet resulterte i en rekke nattbilder av grønnsaker fotografert med blitz, tett på og isolert fra sine omgivelser. Grønnsakene vises i sitt eget miljø, ikke pakket inn i plast med flombelysning slik vi vanligvis ser dem i supermarkedet. Det er som om vi får tilgang til en mer skjult eksistens av disse plantene: bildene viser oss den sensuelle overflaten av grønnsakene som kan gi assosiasjoner til hud, blodårer og et sprengende liv.

Denne teksten er hentet fra et essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

  • Nærbilde av en rødkål i åkeren. Fotografert om natten med blits, bladene er opplyst og blanke av regn eller dugg.
    1/1
    © Verena Winkelmann, fra serien Field, 2021. Preus museums samling.
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2