Hopp til hovedinnhold

Fantastisk funga

Hva slags tilhørighet har det moderne mennesket til naturen? De to kunstnerne Riitta Ikonen og Karoline Hjorth undersøker spørsmålet gjennom samarbeidsprosjektet Eyes as Big as Plates.

  • En kvinne står i en skog, hodet hennes er dekket av kjuker, eller sopp som vokser på stammen på trær. Hun har en beige jakke på, og ansiktet er helt skjult av soppen. Fotografi.
    1/1
    Karoline Hjorth og Riitta Ikonen, Eyes as Big as Plates # Ragnhild, Norway 2022. Preus museums samling.

De finner mennesker verden over, gjerne eldre, som har et sterkt forhold til naturen, og snakker med dem om stedstilhørighet, identitet og forholdet de har til omgivelsene sine. Samtalene danner grunnlaget for skulpturelle kostymer, tekster og feltnotater, som kulminerer i et portrett hvor hver enkelt fotograferes som en ensom skikkelse i landskapet, kledd i elementer fra omgivelsene.

Portrettet av Ragnhild er fotografert i Eikestrandskogen utenfor Horten, et område som er truet av utbygging, og som Ragnhild kjemper for å bevare. Lovverket er helt klart; det kan ikke bygges noe i 100-metersbeltet langs vannet, men så lenge man eier området og søker om dispensasjon «går det nesten alltid gjennom». Ragnhild kan navngi det meste av levende ting langs turstiene som går gjennom geologiske funn, sump- og gammel løvskog rundt en langgrunn strand med truede saltmyrer, laguner og et sivområde som er perfekt for vadefuglreir.

Mange i lokalbefolkningen kaller dette området sin «katedral», noe som gjør Ragnhild optimistisk: «Vi kan endelig være på vei til permanent beskyttelse. Bevaring er avgjørende og nødvendig, og det fungerer.» Bildet og skulpturen sees på Preus museum og utstillingen AV NATUR.

I begynnelsen av juni kan du være med på en vandring i området, arrangert av Preus museum! Du finner informasjon om det her.

Deler av teksten er hentet fra et essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen AV NATUR, og teksten til Eyes as Big as Plates.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2