Hopp til hovedinnhold

Workshop i identifisering og bevaring

Tre dagers workshop som fokuserer på identifisering, bevaring og preventiv konservering av fotografiske og digitalt genererte materialer.

  • 1/1

Workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av de mest alminnelige fotografiske materialene, men også digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. 

Hver workshop kombinerer forelesninger, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og har plass til maksimum 8 deltagere.

Workshopen skal gi kunnskap om 

  • Identifisering av fotografiske teknikker og materialer

  • Årsaker til skader og forebygging av skader

  • Oppbevaring

  • Håndtering/transportering

  • Utstillingspraksis

Praktiske oppgaver:

  • Rensing av fotografiske overflater
  • Gjennomføring av enkelte identifisering-metoder

Foredrag og demonstrasjoner holdes av Preus museums fotokonservator og PhD kandidat Jens Gold, samt en gjesteforelser. Workshopen holdes i Preus museums konserveringsavdeling, i tillegg besøkes både utstillinger og bibliotek i løpet av kurset. 

Med hver workshop følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet.

Har du spørsmål? 

Kontakt fotokonservator Jens Gold:

jens.gold@preusmuseum.no

+47 40 44 21 06