Hopp til hovedinnhold

Landskap av leire

En klump med leire kan virke uten betydning, men er den egentlig det? Leire er gjennom historien knyttet til menneskets skapertrang, og materialet har vært brukt til å lage både bruks- og kunstgjenstander.

  • Nærbilde av en stor, grå leirklump på et hvitt bord. Fotografi.
    1/1
    © Morten Torgersrud, Lumps, 2014. Preus museums samling

Billedserien Lumps (2014) av Morten Torgersrud tar utgangspunkt i Finnmark, et område kunstneren kjenner svært godt. Tidligere har Torgersrud fotografert byggefelt og arkitektur, og etter hvert også nærbilder av byggematerialer, steiner og ledninger fra det samme landskapet i Barentsregionen.

Leirklumpene er på en måte avbildninger av de konkrete stedene i Finnmark Torgersrud har hentet dem fra, der han har gravd dem fram fra landskapets «underside». Likevel er det vanskelig å knytte dem til et bestemt sted, siden vi gjerne søker etter gjenkjennelse og stedsidentitet. Derfor handler bildene om leirklumpene i stor grad om selve avbildningen og hvordan fotografiet er med på å stykke opp virkeligheten.

Serien Lumps er en del av utstillingen Av natur på Preus museum. Teksten er basert på essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2