Hopp til hovedinnhold

Utstillingsperioden er over

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16


Tid, sted, rom

Utstillingen TID, STED, ROM gir oss nye perspektiv på virkeligheter enkelte kanskje tar for gitt, og de færreste av oss egentlig kjenner til. Gjennom bilder og tekstfragmenter forteller innsatte, flyktninger og norske pensjonister sine egne historier fra et subjektivt ståsted. De som deler sin verden med oss er svært forskjellige mennesker, men har alle valgt å dele sine tanker rundt hvordan det er å leve i dagens samfunn på en ærlig og modig måte.

TID, STED, ROM - kort oppsummert

Fotografiet er et viktig verktøy som muliggjør deltakelse i demokratiet. Målet med utstillingen er å synliggjøre mennesker som ikke kommer til orde i samfunnsdebatten, gjennom å la dem benytte seg av fotografi. Hovedvekten av materialet som vises i utstillingen er resultater fra museets eget arbeid med samtidsdokumentasjon gjennom prosjektet TID, STED, ROM. I tillegg vil temaene som tas opp i utstillingen også bli utdypet og satt inn i nye kontekster ved at de blir belyst gjennom utvalgte kunstverk.

I prosjektet TID, STED, ROM har museet arrangert workshops hvor deltakerne har fulgt et undervisningsopplegg, og har fått en mulighet til å fritt dokumentere sin egen virkelighet. I fengselsprosjektet har Preus museum samarbeidet med den danske kunstneren Tina Enghoff og fengselspresten Kamille Nygård og holdt 5 dagers workshops for et knippe innsatte, mens i prosjektet 60+ har deltakerne arbeidet ut ifra et mer langsiktig perspektiv. Prosjektet På Reise som opprinnelig ble vist i utstillingen #JEG – Fra selvportrett til selfie blir i denne utstillingen vist i en ny konstellasjon som belyser hva som kan skje etter at et prosjekt har blitt fullført.


Preus museum ønsker i utstillingen å skape en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Utstillingen er en del av en nasjonal satsing ledet av Preus museum som utforsker hvorvidt fotografi kan muliggjøre deltakelse i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målsetningen er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.

Bidragsytere til utstillingen:
Abbas, Ahdi, Aili Strømsted, Ali Riza Mohammadi, Antonio, Benjamin, Bente S. Gebhardt, Birger Falch-Pedersen, Bjørn, Bryony Harris, Bård, Calle, Carl Henrik Amundsen, Dag, Dag Alveng, Don Olav, Fredrik, Geir-Atle, Gottfried Fjeldså, Hanne M. Holm-Johnsen, Hussein, James, Jan, John Coplans, Jonas, Jørunn Solheim Hotvedt, Kai, Kamille Nygård, Karoline Hjorth og Riitta Ikonen, Katharina Barbosa Blad, Kevin, Kim, Kristin, Laura, Liv Bugge, Lotte Konow Lund, Mohamed, Mourad, Nigel Poor, Nils, Paal Stub, Per, Roy Rasmussen, Runar Tveiten, Sandra, Sebastian, Shamso, Signe Marie Andersen, Singh, Star, Ståle Hansen, Theodor, Thom Bridge, Thomas, Tina Enghoff, Tor Henning, Torleif, Widar, Yasir, Younes og Åke Hedström

"Her inne er jeg trygg.
Ingen dømmer meg,
jeg er en av mange.
Jeg strekker meg ydmyk,
redd og naken mot fremtiden.
Drømmer om at det er
lys og håp
langt der fremme …"

- Kai

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2