Hopp til hovedinnhold

Utendørsutstilling

Utstillingsperioden er over

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16


Sted - Bastøy fengsel

Hvordan oppleves begrepet STED når man sitter i fengsel?
Gjennom innsattes bilder og tekst fra en workshop på Bastøy i 2019 får vi et innblikk i denne utstillingen utenfor Preus museum.

Sted, Bastøy fengsel - kort oppsummert

Workshopen STED ble holdt på Bastøy i oktober 2019 som et samarbeid mellom Preus museum og Kriminalomsorgen, samt billedkunstner og fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård. Under workshopen ble det fokusert på at de åtte innsatte som deltok skulle få utrykke seg fritt gjennom fotografi og tekst. Bildene og tekstene er produsert og valgt ut i fellesskap med deltakerne og utstillingen er således en historie av, ikke om, de åtte menneskene som deltok i workshopen.

Bastøy er et åpent fengsel som drives som et lite lokalsamfunn som er avhengige av at de innsatte bidrar til å opprettholde driften. Dette innebærer at de innsatte får mye tillit og ansvar, noe som gjør at de hever blikket og føler seg mindre isolert også fra samfunnet rundt øya. En av deltakerne sa; Her er ting basert på tillit mellom mennesker og ikke regler. Det synes jeg er en fantastisk ting.

Det at man på Bastøy på mange måter føler seg nærmere friheten har naturlig nok også preget bildene og tekstene som ble produsert under besøket. De uttrykker nemlig ikke bare frustrasjon, håpløshet og en dyp følelse av å være mennesker som har blitt utslettet, men også glede, takknemlighet og håp om at verden enda kan nås. En av deltakerne sa under workshopen «Her på Bastøy lærer vi å bli mennesker igjen». Dette viser på en veldig fin måte den viktige funksjonen de åpne fengslene har i Kriminalomsorgen.

- Jonas

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2