Hopp til hovedinnhold

Sensuell kål

«In the cabbage I sense the entire secret of life», uttalte den amerikanske, modernistiske fotografen Edward Weston i 1931.

  • Fotografi av et rødkålhode dandert slik at det ser sensuelt ut.
    1/1
    © Verena Winkelmann, fra serien Field, 2021. Preus museums samling.

Over flere år og årstider, natt og dag har Verena Winkelmann fotografert åkeren. I starten handlet det mye om å observere nyanser og forandringer. Etter hvert fikk hun mer kjennskap til ulike dyrkingsmetoder og økologisk jordbruk og bildene vi ser er fra slike gårder. Hun merket seg at på den økologiske gården ble hver grønnsak fulgt nøye med og omsorgsfullt behandlet.

Prosjektet resulterte i en rekke nattbilder av grønnsaker fotografert med blitz, tett på og isolert fra sine omgivelser. Grønnsakene vises i sitt eget miljø, ikke pakket inn i plast med flombelysning slik vi vanligvis ser dem i supermarkedet. Det er som om vi får tilgang til en mer skjult eksistens av disse plantene: bildene viser oss den sensuelle overflaten av grønnsakene som kan gi assosiasjoner til hud, blodårer og et sprengende liv.

Denne teksten er hentet fra et essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen , co-kurator for utstillingen «Av natur» på Preus museum.

.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2