Hopp til hovedinnhold

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16

Voksen:  100,-
Honnør:  70,-
Student:  70,-
Under 18 år:  Gratis

Norwegian Journal of Photography

9. mars 2024 åpnet Preus museum utstillingen «Norwegian Journal of Photography». De utvalgte prosjektene i utstillingen eksponerer små og store fortellinger fra vår samtid sett gjennom 16 fotografers blikk.

Til nå har Norwegian Journal of Photography (NJP) i samarbeid med Fritt Ord, støttet og gjennomført seks prosjektrunder, hver av rundene av to års varighet.

Flere av de utstilte fotografene nærmer seg personlige temaer som tilhørighet, identitet, kjønn og religion. Andre har visualisert hvordan kultur, poltikk, migrasjon og demografi former menneskers liv. Enkelte av prosjektene har tematiske berøringsflater, mens andre har et mer frittstående preg. Det som imidlertid kjennetegner alle deltakerne, er troen på det fotografiske bildet som historieforteller. 

  • Tre ungdommer sitter i en karusell og ler. De har penklær på.
    1/1
    © Brian Cliff Olguin, Reza (16), Dan (17) og Annni (16) dro på Grønland og feiret 17. mai, 2019. Fra serien BROR.

NJP ble etablert i 2011 som en forlengelse av Fritt Ords første store satsing på norsk dokumenentarfotografi. I 2006 ble det utlyst 6 millioner NKR i prosjektmidler øremerket samfunnsengasjerte fotografer. 38 fotografer, med tilknytning til Norge, ble tildelt støtte til å utvikle et lengre dokumentarisk prosjekt. I forordet til boka Norsk dokumentarfotografi i dag oppsummerer Rune Eraker hvor viktig de øremerkede midler var for å skape et rom for å utøve uavhengige tenkning, ideer og uttrykksmuligheter fri fra oppdragivere, kommersielle interesser og økonomiske begrensinger.

Gjennom den videre satsningen med NJP har Rune Eraker, Espen Rasmussen og Laara Matsen fungert som mentorer for et utvalg fotografer, arrangert workshops og bidratt i bokutgivelsen. Ikke minst har NJP klart å skape et levende miljø for dokumentarfotografi i Norge. På sin egen hjemmeside presenterer NJP seg som en brobygger mellom det mer klassiske reportasjefotografiet og kunstfotografi. I starten ble de aller fleste deltakerne rekruttert fra dokumentar- og fotojournalistikk, mens det i de senere årene har vært flere deltakere også fra kunstfeltet. Dette speiler samtidens utvidede syn på hvilke fotografiske praksiser som i dag kan omfavnes av begrepet dokumentarfotografi.

Til nå har NJP utgitt fem bøker i samarbeid med Gøsta Fleming og Journal. Den siste boka ble lansert i oktober 2023.

Utstillingen på Preus museum viser fotografier fra de to siste bøkene og er laget i samarbeid med Rune Eraker.

Kuratorer: 
Rune Eraker, NJP
Hege Oulie, Preus museum

Utstillingen er støttet av Fritt ord.

–Norwegian Journal of Photography

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2