Hopp til hovedinnhold

Lumps

Billedserien Lumps fra 2014 av Morten Torgersrud tar utgangspunkt i Finnmark, et område kunstneren kjenner svært godt.

Serien er avbildninger av leirklumper fotografert mot en nøytral bakgrunn. Leirklumpene er gravd ut av landskapet og fotografert i en midlertidig utendørs studiosetting. Bildene er en del av et lengre prosjekt der Torgersrud har arbeidet med Barentsregionen. Dette er et område der både økonomiske, naturressurs- og miljøspørsmål strekker seg på tvers av nasjonale grenser.

Til tross for den strategiske beliggenheten, har mange lite kjennskap til denne delen av Norge. Finnmark blir ofte oppfattet som en slags siste utpost før Barentshavet begynner, og dette er en oppfatning som går langt tilbake. Tidligere har Torgersrud fotografert byggefelt og arkitektur, og etter hvert også nærbilder av byggematerialer, steiner og ledninger fra det samme landskapet.

Leiren i Lumps er også fra samme sted, men gravd frem fra landskapets «underside». Serien med leirklumper fremstår som abstrakte skulpturer. Leire er gjennom historien knyttet til menneskets skapertrang, og materialet har vært brukt til å lage både bruks- og kunstgjenstander.

Men hvis vi ser serien i lys av Torgersruds øvrige produksjon, er også leirklumpene avbildninger av konkrete steder. Det er likevel vanskelig å knytte disse bildene til et bestemt sted. Bildene yter derfor motstand mot hvordan vi vanligvis forholder oss til et landskap der en vil søke etter gjenkjennelse og stedsidentitet. Siden betrakteren er frarøvet mulighet til å gjenkjenne motiv og sted, handler bildene i stor grad om selve avbildningen og hvordan fotografiet er med på å fragmentere virkeligheten.

Denne teksten er hentet fra et essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

  • Nærbilde av en stor, grå leirklump på et hvitt bord. Fotografi.
    1/1
    © Morten Torgersrud, Lumps, 2014. Preus museums samling
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2