Hopp til hovedinnhold

Kunstig natur

De naturhistoriske museene tilhører en tid da europeerne dro ut i verden og kom hjem med både planter, insekter og dyr fra fjerne strøk, og er en viktig del av det systemet som Carl von Linné skapte.

  • Bilde av en glassmonter med skjelettet av en liten ape. Bildet er negativt, med et rosaskjær. Fotografi.
    1/1
    © Ulla Schildt, Solaris # II, 2020. Preus museums samling

Underleggelsen av nye kontinenter og den utstrakte kategoriseringen utgjør en viktig bakgrunn for mange av miljøutforingene i dag. Ulla Schildt har i mange år jobbet med naturhistoriske utstillinger gjennom kunsten sin.

Hun fremhever ofte det eksotiske og kunstige ved å forvrenge fargene i fotografiene og ved å gjøre dette fremhever hun det kunstige og menneskesentrerte i disse samlingene. Bildet av skjelettet av en babygorilla som ble kjøpt til Naturhistorisk museums samling i Oslo i 1966, er solarisert, en fototeknikk som gjør at fargene forvrenges. Slik virker gorillababyskjelettet fremmedgjort og forlatt i Schildts fremstilling.

Flere av Schildts bilder av drivhus, eksotiske planter og konserverte og utstoppede dyr kan du se i utstillingen Av natur.

Teksten er delvis basert på essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2