Hopp til hovedinnhold

Kunst i vann

I Line Bøhmer Løkkens prosjekt «Water Matter» får vi et møte med vann og vannets reise.

  • Bildet er delt i ulike horisontale flater av hvitt, grått, blått og mørkeblått mot svart
    1/1
    Line Bøhmer Løkken, Water Matter, 2018. Preus museums samling.

Vann er utgangspunktet for alt vi er, og en ressurs mange tar for gitt i hverdagen. Men hele 2,2 milliarder mennesker i verden mangler tilgang til rent drikkevann der de bor. Verdens vanndag markeres derfor den 22.mars hvert år på bakgrunn av FNs bærekraftsmål som forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. I møte med kunst kan vi se ting fra nye perspektiver.


I Line Bøhmer Løkkens prosjekt «Water Matter» får vi et møte med nettopp vann. Løkken ville dokumentere vannets farge fra Jotunheimen til Mjøsa, og se fargeforandringer av ulike mineraler, men også av forurensing. I prosjektet arbeidet hun sammen med vannforskere, og ble interessert i fosfor i gjødsel som brukes i landbruket og som både er en kilde til forurensing, i tillegg til å være en mangelvare. Selv om Løkken er opptatt av temaet miljø, så opplever hun en ambivalens når det gjelder å arbeide med miljøproblematikk.

I dette prosjektet dreide det seg om en saklig undersøkelse av forurensing av vann, men estetiske komponenter ble viktige i prosessen og hadde på en måte sin egen logikk som Løkken selv beskriver som mer «frie og erfarte». På den måten tar kunsten sine egne veier. Som betraktere er vi skodd forskjellig når vi møter vi kunsten på denne veien. Tar du turen til Preus museum kan du nå se dette og flere av Løkkens bilder som en del av utstillingen «Av natur».Teksten er delvis basert på essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2