Hopp til hovedinnhold

Utendørsutstilling

Utstillingsperioden er over

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16


Ikoniske bilder

Hva kjennetegner et ikonisk bilde? Er det et bilde som provoserer? Et bilde som tvinger oss inn i en eller annen følelsesmessig tilstand? Inspirerer, eller trollbinder? Det finnes kanskje ikke en så enkel definisjon av et ikonisk bilde.

Ikoniske bilder - kort oppsummert

Ikon er gresk for "bilde". I den ortodokse kirken ble begrepet brukt om bilder av Jesus, Maria eller helgenene. Ikonene ble sett på som stedfortredende for det hellige, og innebar derfor en sterk religiøs opplevelse for den som tilba ikonet. I dag bruker vi begrepet ikonisk om et visuelt sterkt bilde fra en spesiell hendelse, et bilde så uforglemmelig at det står igjen som stedfortredende for vår opplevelse av hendelsen.

Vi har i denne lille utstillingen valgt ut noen fotografier som ut fra definisjonen over kan karakteriseres som ikoniske. Det er bilder som viser til viktige hendelser i verden og viktige hendelser i Norge.
 

Er dere enige i at disse bildene har kraft i seg til å løfte frem historien bak bildet?

Skjønner alle umiddelbart når man ser bildene hva de egentlig forteller?

I hvor stor grad er oppfattelsen av ikoner kulturelt betinget?

Mister bildene sin ikoniske kraft med tiden, ettersom situasjonen de viser til ikke lenger er så sentral i vår bevissthet?

“An iconic image… it’s intriguing, it’s mysterious, it makes you wonder. You think about it. It’s beautiful, yet strange. It’s an image that will last. It’s an image that talks to people and it says something across the board to people no matter what nationality, no matter what age, it says something to them. 

Every great photographer has a few of them in them and it’s something that we all strive to do.”

-Mary Ellen Mark

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2