Hopp til hovedinnhold

Metodisk motivvalg

Borreparken er et område som brukes til rekreasjon og lek, og ble åpnet som et fredet nasjonalt monument av kong Haakon i 1932.

  • Bilde som viser noe av urskogen, og viser det arkitektoniske rommet denne skogen skaper.
    1/1
    © Siggen Stinessen, Borreskogen nr 44, 2015-2019. Preus museums samling

Den inneholder gravhauger, rester etter bygninger og båter fra omkring 600 til 900 etter vår tidsregning. En mørkere del av stedets historie er knyttet til Vidkun Quislings bruk av parken. Hver pinse mellom 1935 til 1944 arrangerte han politiske stormønstringer der.

Borreparken er et landskap av stor historisk betydning, men måten Siggen Stinessen har fotografert parken på, skiller seg fra mer tradisjonelle landskapsfotografier. Gravhaugene er en fjern og nedtonet kulisse i bildene hans. Fokuset på trestammene og ikke hele treet, skaper rom og linjer som drar oss mer mot flaten av bildet. Stinessen understreker selv at bildene handler mye om det arkitektoniske rommet som skogen skaper. Dette bildet er ett av en serie på 55, og de kan ses på som en opphøying av hverdagslandskapet, skogen som befolkingen bruker til daglig.

Hele serien er en del av utstillingen «Av natur» som åpner på Preus museum 16. februar. Teksten er basert på essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2