Hopp til hovedinnhold

Vilde Salhus Røed

Utstillingsperioden er over

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16


For the Sake of Colour

I sine arbeider benytter Vilde Salhus Røed (f. 1981) ofte fotografi i sammenheng med tekst og skulpturelle objekter og har siden studiene vært opptatt av å undersøke den materielle, den kontekstuelle og den innholdsmessige siden av fotografiet.

Gjenbruk av historisk materiale
Salhus Røed tar sjelden egne bilder, derimot har arkiv og gjenbruk av historisk materiale stått sentralt i flere av hennes kunstprosjekter. En viktig problemstilling har vært å se på hvordan vår kollektive historieforståelse formes.

Samlet av Leif Preus
Til utstillingen For The Sake of Colour (2013) er materialet hentet fra Preus museums egen samling. Fotografiene hun har arbeidet med er samlet av Leif Preus for å illustrere den fotografiske fargeprosessens historie. Med utgangspunkt i Leif Preus egne reprofotografier, skaper hun nye verk som går i dialog med fotohistorien, samt stiller grunnleggende spørsmål ved mediets evne til representasjon av motivet det avbilder. Utstillingen er tidligere vist ved galleri Entrée i Bergen våren 2013.

Utstillingene For the Sake of Colour og Variable Stars har en fellesnevner

Toril Johannessen og Vilde Salhus Røed arbeider tverrfaglig og benytter gjerne flere ulike medier i en og samme utstilling. En felles nevner for de to er en utforskende innstilling til sine kunstneriske prosjekter. Begge bor og arbeider i Bergen der de er medlem av atelierfellesskapet Flaggfabrikken og har bakgrunn fra en bachelor i fotografi samt en master i kunst.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2