Hopp til hovedinnhold

Elva lever

Kunstneren Gjert Rognli har et sterkt naturfokus i fotografiene sine.

  • 1/1

Bildet av en blodrød elv som renner gjennom landskapet, mens en sort fugl flyr gjennom skogen kan ifølge kuratoren Kjellaug Isaksen ses i forhold til Rognlis bakgrunn i det det sjøsamiske og den smerten den samiske befolkningen har blitt utsatt for som har ført til tap av historie og tradisjoner, og i mange tilfeller blitt fortrengt fra sitt eget landskap. Dette skjedde blant annet ved at man delte ut gratis land til nordmenn som ville bosette seg for eksempel i Finnmark.

Den samiske måten å forholde seg til naturen ble systematisk nedvurdert og man prøvde å innføre et landbruk som det ikke var tradisjon for og som ikke var egnet for hverken jord eller klima. Her er det også relevant å nevne Alta-utbyggingen som har blitt et symbol på storsamfunnets overkjøring av samiske interesser.

Det er interessant å se Rognlis alternative naturfremstillinger mot dette bakteppet. Han har selv engasjert seg i spørsmål som fornorskingsprosesser, kulturlandskap i forfall, og konflikter rundt eiendomsrett i de sjøsamiske områdene.

Bildet er en del av en serie i utstillingen Av natur. Teksten er basert på essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.