Hopp til hovedinnhold

Elva lever

Kunstneren Gjert Rognli har et sterkt naturfokus i fotografiene sine.

  • En rød elv renner gjennom et grønt skogslandskap.
    1/1
    © Gjert Rognli, The dawn of day, 2006. Tilhører Preus museums samling.

Bildet av en blodrød elv som renner gjennom landskapet, mens en sort fugl flyr gjennom skogen kan ifølge kuratoren Kjellaug Isaksen ses i forhold til Rognlis bakgrunn i det det sjøsamiske og den smerten den samiske befolkningen har blitt utsatt for som har ført til tap av historie og tradisjoner, og i mange tilfeller blitt fortrengt fra sitt eget landskap. Dette skjedde blant annet ved at man delte ut gratis land til nordmenn som ville bosette seg for eksempel i Finnmark.

Den samiske måten å forholde seg til naturen ble systematisk nedvurdert og man prøvde å innføre et landbruk som det ikke var tradisjon for og som ikke var egnet for hverken jord eller klima. Her er det også relevant å nevne Alta-utbyggingen som har blitt et symbol på storsamfunnets overkjøring av samiske interesser.

Det er interessant å se Rognlis alternative naturfremstillinger mot dette bakteppet. Han har selv engasjert seg i spørsmål som fornorskingsprosesser, kulturlandskap i forfall, og konflikter rundt eiendomsrett i de sjøsamiske områdene.

Bildet er en del av en serie i utstillingen Av natur. Teksten er basert på essay til utstillingskatalogen av Christine Hansen, co-kurator for utstillingen.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2