Hopp til hovedinnhold

MAN AND EARTH. LIGHT AND SHADOWS

Utstillingsperioden er over

Kommandørkaptein Klincks vei 7,
3183 Horten

Onsdag - fredag 11-15
Lørdag - søndag 11-16


Edward Burtynsky

Hvordan ser konsekvensene av klimaendringene ut? Hvem er det som merker følgene av vår utbytting av planeten vi bor på? Utstillingen Det blinde øye står sammen med Edward Burtynsky’s utstilling Man and Earth. Light and Shoadows, som også fotograferer menneskenes spor på jorda. Der Burtynsky tar det store overblikket, går Eraker tett på menneskene.

Kort oppsummert - Edward Burtynsky

I utstillingen retter kanadiske Burtynsky blikket vårt mot hvordan naturen formes og påvirkes av menneskenes moderne liv. Han hever ingen pekefinger, men beskriver saklig miljøproblematikkens kompleksitet. Som når resirkulering av vestens elektronikk i Kina føre til massiv forurensing av store landområder og vannkilder. Fotografiene forteller også om hvordan jaget etter profitt får nasjonale og multinasjonale selskaper til å overse konsekvensene av sin virksomhet. Bildene skildrer spor av menneskelig handlinger som gir sår i landskapet som aldri vil gro og viser oss ruinene fra vår industrielle tid.

Burtynskys fotografier er tatt i en rekke ulike land, men forteller den samme historien. Hvordan menneskenes skjødesløse omgang med jordas resurser turer naturens eksistens og i siste ledd vår egen fremtid. Selv sier han «I wish my artwork could persuade millions of people to join a global conversation about sustainability. »

Dagens museer oppfordres til å være synlige aktører i samfunnsdebatten. Preus museum har tatt oppfordringen og vil bruke høsten 2018 og våren 2019 til å vise to utstillinger som hver på sin måte skildrer konsekvensene av overforbruk og miljøforurensning. Begge utstillingene vitner om at klimaendringene ikke rammer rettferdig og tydeliggjør at vi alle har et felles globalt ansvar for å skjerme sårbar natur og utsatte grupper.

“[we] come from nature.…There is an importance to [having] a certain reverence for what nature is because we are connected to it... If we destroy nature, we destroy ourselves.”
– Edward Burtynsky

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2