Lysgraffiti

Lysgraffiti på Fotografiets dager 2017 (foto: Marit Silsand og Erlend Ringseth)

Vær med på å male med lys!

I denne workshopen fanger du lysets bevegelse med et kamera med lang lukkertid. Rommet er mørkt, og de to instruktørene Marit og Erlend bruker lommelykter og en slags lyssabel med forskjellige farger til å male med. De som er med på workshopen får være med på alle trinnene fra start til slutt.  

Du finner Marit Silsand og Erlend Ringseth i første etasje ved heisen. På døra henger en plakat hvor du kan melde deg på workshopene.

 

Hvordan foregår det?

Man åpner lukkeren på et kamera og “maler” eller “tegner“ i luften med en lyskilde, på denne måten fanges bevegelsen til lyskilden på bildet. Man demonstrerer en teknikk med foto som ikke nødvendigvis er så kjent, og lager en sammenheng mellom bevegelse og det visuelle. Dette står også i kontrast til ren digital manipulering. Prosessene er synlige for barna, de skal være delaktige i hvert ledd fra start til slutt. Barna får høre historien bak fotografi og lysmaling/ tegning. Vi skisser først på papir, og viderefører dette til praksis etterpå.

 

Lystegning

Vi ser nærmere på lystegning. Her lar vi barna gjennomgå en prosess med en del prøving og feiling. Det er viktig så de kan gå inn å korrigere selv etter at de ser hvordan resultatet blir, og får forståelse for hvordan det kan endres. 

 

Lysmaling

I lysmaling fokuserer man på å «male fram» motivet med lys, framfor å tegne et spesifikt mønster. Dette er en litt annen måte å tenke på, men er veldig oppklarende for mange av barna for å forstå hvordan fotografi fungerer. Her åpner vi for eksperimentering, og barna har rom for å finne på og teste ut det de vil.

Tilbake til Barnas fotodag

Gruppe 1

Kl. 11:30 - 12.30

Gruppe 2

Kl. 13:00 - 14.00

Gruppe 3

Kl. 14:30 - 15.30