Kommende utstillinger

Preus museum viser norsk og internasjonalt fotografi og fotografer fra samlingen på en måte som kan kommentere fotohistorien.

Edward S. Curtis: Mannen, myten og legenden

Edward S. Curtis (1868-1952) var en besluttsom, karismatisk, en pionerfotograf som i 1900 satte seg fore å dokumentere indianernes tradisjonelle liv. Han var enormt produktiv, men dø...

Huskebilder

Fotspor i sanden. Et helt spesielt sted bak en stein. Hulen som finnes under et bord. Hva er det femåringene vil huske fra et liv i barnehagen?