Path arrow Nettbutikk Path arrow Museets publikasjoner Path arrow Positions in Nordic Photography II
Positions in Nordic Photography II

Positions in Nordic Photography II

Posisjoner i nordisk fotografi II - En dokumentarisk vending

Katalogen til utstillingene Ingrid Book & Carina Hedén: Stedene selv og Marius Engh: Verdens midtpunkt

Katalogteksten er skrevet av Jonas Ekeberg (direktør Preus museum 2004-2009) og Susanne Østby Sæther.

Fra katalogteksten:

"På 1980-tallet gjennomgikk dokumentarfotografiet en krise. Den såkalte post-strukturalistiske tenkningen hadde særlig stor gjennomslagskraft blant fotografiske kunstnere og førte til en masseflukt fra dokumentarfotografiet, eller «fortellingen om virkeligheten». Årsaken kan føres tilbake til spørsmål om voyeurisme, representasjon og sannhet, blant annet slik Susan Sontag formulerte det i sin kritikk av fotografen som inntrenger og slik Jean Baudrillard formulerte det i sin teori om fotografiet som simulakrum, som et bilde frikoplet fra den virkeligheten det var ment å skulle representere.

(...)

I nordisk samtidskunst er kunstnerduoen Ingrid Book (1951) og Carina Heden (1948) blant de viktigste representantene for denne tendensen. De to har arbeidet med en rekke fotografiske prosjekter som kan kategoriseres som konseptuelle eller relasjonelle, men de har også arbeidet med prosjekter som ligger nærmere det tradisjonelle landskapsfotografiet. I alle disse fotografiske prosjektene støtter de seg mot et dokumentarisk bildeuttrykk som balanserer mellom et nøkternt, nøytralt uttrykk, der hensikten åpenbart er å gjøre mediet usynlig, og et mer sofistikert, visuelt uttrykk, som har til hensikt å gjøre betrakteren oppmerksom på hans eller hennes kulturelt ladete blikk. De har med andre ord utviklet et dokumentarisk bildespråk på utsiden av kunstfotografiet men med en tydelig forbindelse til en kunsthistorisk forståelse av bildets formale og ikonologiske virkningskraft.

 

Utstillingen på Preus museum er ikke en retrospektiv, men en tematisk sammenstilling av fjorten ulike fotografiske serier som de to har produsert de siste tjue årene. Tematisk kretser utstillingen rundt spørsmål knyttet til sted og ikke-sted, politiske og private rom, tilhørighet og kulturell identitet. Kunstnernes fotografiske behandling av disse spørsmålene viser at steder ikke bare representerer private eller geopolitiske realiteter men også kunstneriske og visuelle konstruksjoner. Dermed blir den fotografiske reformuleringen av stedets historie og identitet også en politisk handling.

 

Kunstneren Marius Engh (1974) benytter også dokumentarfotografiet som en del av et historisk-politisk prosjekt. I utstillingen på Preus museum viser Engh en rekke nye arbeider som alle kretser rundt temaer knyttet til makt, militarisme og historie. I dokumentariske skildringer av historisk militærarkitektur – som er i ferd med å anta karakter av ruinlandskap – viser Engh oss maktens forvitring og historiens lagdelte karakter. Men først og fremst synes hans arbeider å kretse rundt en forbindelse mellom makt og våpen på den ene siden og det individuelle blikket på den andre siden. Skyteskåret er et talende eksempel på denne forbindelsen. Det å skjule seg er ensbetydende med et vern. Det å se den andre er ensbetydende med makt."

 

Bla i katalogen her:

Utgivelsesår 2009
Forlag/Utgiver Preus museum
ISBN 978-82-996691-8-4
Kvalitet Paperback
Antall sider 80
Språk Norsk/engelsk

kr 80,00 inkl. MVA