Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Kalender Path arrow Utstillingsåpning Huskebilder

Utstillingsåpning Huskebilder

På selveste Fotografiets dag åpner utstillingen "Huskebilder" med femåringers egne bilder av livet i barnehagen.

Samarbeidsprosjektet “Barns fotografiske ytringer” mellom barnehager i Horten kommune, Universitetet i Sørøst-Norge og Preus museum gir oss en innsikt i barnas hverdag. FNs barnekonvensjon er 30 år høsten 2019 markeres med en utstilling av barns fotografier av livet i barnehagen. På den måten får de yngste barna en stemme, og med barnehagen som ramme for barndom slik tilfellet er for de fleste barn i Norge.

Her finner du mer om utstillingen