Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Kalender Path arrow Internasjonal museumsdag - gratis inngang

Internasjonal museumsdag - gratis inngang

Kari Berggrav, Finske flyktinger kommer til Oslo, mars 1940. Tilhører Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Finnes i utstillingen Krigstid

På den internajsonale museumsdagen spanderer vi gratis inngang!

Velkommen inn for å oppleve vakker arkitektur og spennende utstillinger. Vi har eget barnerom hvor man kan leke seg med optiske prinsipper, og egne oppgaver foreldre og barn kan løse sammen i utstillingene.

Hvert år siden 1977 har ICOM organisert The International Museum Day (IMD). Målet er å øke bevisstheten om at "Museer er et viktig middel for kulturell utveksling, berikelse av kulturer og utvikling av gjensidig forståelse, samarbeid og fred blant folkene." Dagen holdes 18. mai hvert år eller rundt denne datoen. IMD ble feiret for første gang for 40 år siden. Over hele verden deltar flere og flere museer i International Museum Day. I fjor deltok mer enn 37.000 museer i arrangementet i rundt 158 land.

ICOM (The International Council of Museums) er en internasjonal organisasjon som består av museer og fagfolk ved museene som er forpliktet til forskning, bevaring, videreføring og kommunikasjon til samfunnet runst verdens naturlige og kulturelle arv, nåtid og fremtid, materiell og immateriell.

Gratis inngang på den internasjonale museumsdagen 18. mai!

Åpent 11-16