Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Kalender Path arrow Identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Workshopens hovedtema er bevaring og identifisering, der undervisning, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid kombineres.

Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografiske materialene men også digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, om årsaker til, og prevensjon av, skader - bl.a. riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling, samt enkelte grunnleggende praktiske oppgaver som for eksempel rensing av fotografiske overflater eller gjennomføring av enkelte identifiseringsmetoder.

Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere workshops, er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset målgruppen som inneholder kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter.

Forelesninger og demonstrasjoner holdes for det meste av Preus museums fotokonservator Jens Gold og en gjesteforeleser.

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet. Med hver workshop følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet. Noe avhengig av øvrige aktiviteter i museet, planlegges det å avholde en slik type workshop en gang hvert år.

Tidligere workshoper finner du her

4-dagers workshop

Preus museum, Horten

Påmelding:

Med navn, e-post, tel. og faktura adresse til post@preusmuseum.no

Gi beskjed om du trenger tips til overnatting.

Har du spørsmål kan du også kontakte oss på tlf 40 44 21 00 eller 40 44 22 06. 

Kurs pris: 6000 NOK, inkl. middag dag tre.