Uke 44 - 2018

Oljelandskap

© Edward Burtynsky, Alberta Oil Sands #9, Fort McMurray, Alberta, Canada 2007

Oljelandskap

Hvis du tar en tur innom Preus museum nå i vinter, får du se Edward Burtynskys (1955-) bilder av landskap som er skapt og påvirket av oss mennesker. Mange vil nok oppleve bildene som vakre og det er fascinerende å se hva vi mennesker kan organisere, gjennomføre og produsere. Men er det også et varsel om at vi må å bremse oss selv og vår utvikling?

I den nasjonalromantiske kunsten står naturen i fokus. Det sublime gis et utrykk ved å vise det lille mennesket i møte med den allmektige Gud som vi finner symbolisert i store trær, fjell og urørt landskap. I Burtynskys bilder er det urørte landskapet byttet ut med skipsvrak, store demningsprosjekter, gruver, oljepumper og enorme veinett. Er rollene snudd, er det nå oss selv vi må være på vakt for? Føler hver enkelt av oss små i møte med klimautfordringene på jorda? Alene eller sammen, det er mye vi kan få til av endring til det bedre. Heldigvis.

Burtynsky ønsker ikke å rette noen pekefinger, men heller få oss til å stoppe opp ved bildet og gjøre opp vår egen mening. Kunsten er der som en mulighet til refleksjon. Et av hans større prosjekter heter Oil og dreier seg rundt hele livsløpet/sirkelen til olje. Fra oljeutvinning, transport og til slutt bestanddeler som resirkuleres og gis nytt liv. Dette bildet fra 2007 viser oljesandutvinning i Canada; en metode for å utvinne olje som er mye kritisert for å være kraftig forurensende.