Aktuelle utstillinger

Preus museum skal gjennom utstillingsprogrammet vise norsk og internasjonalt fotografi. Fotografier fra samlingen også vises, på en måte som kan kommentere fotohistorien. Museet har en lang utstillingshorisont, og viser en kombinasjon av egenproduserte utstillinger og innleide utstillinger, både nasjonale og internasjonale.

En fotohistorie

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.

Huskebilder

18.08.2019 - 05.01.2020
Fotspor i sanden. Et helt spesielt sted bak en stein. Hulen som finnes under et bord. Hva er det femåringene vil huske fra et liv i barnehagen?