Bending the Frame

Fra 15.10
Til 04.03

Hvordan kan bilder gjøre en forskjell? Kan fotografiet fortelle oss noe nytt eller noe annet om den verdenen vi lever i? Det er noen av spørsmålene utstillingen Bending the Frame undersøker.

Velkommen til åpning søndag 15. oktober!

Utstillingen er en refleksjon over de globale nyhets- og mediestrømmene vi daglig utsettes for gjennom tradisjonelle nyhetsmedier, sosiale medier og internettet generelt. Bending the Frame tar sitt omdreiningspunkt i samtidskunsten og massemediene, hvor fotografiet har hatt stor betydning for historiefortellingen og den offentlige bevissthet i det 20. og 21. århundre. Bending the Frame er et forsøk på å skape et alternativ til massemediene og den offentlige debatt. Utstillingen er en plattform som skal åpne for debatt og finne frem til nye perspektiver, diskurser og nyanser i vår fortelling om samtiden.

©Line Anda Dalmar, Bygge Fjell/ Building Mountains, (2015)
Foto: Tanja Thorjussen & Line Anda Dalmar

Vis utvidet bildetekst

Bygge Fjell kan ses som et bilde på konsekvensene av klimaendringene. I løpet av en uke på Kjerringøy International landart biennale gravde Dalmar over et tonn jord opp fra sjøen og bygde fjell av det. Ved høyvann ble de oversvømt, og hun måtte derfor bygge dem opp igjen.

Professor og medieteoretiker Fred Ritchin står bak boken «Bending the Frame – Photojournalism, Documentary and the Citizen», som har gitt navn og konsept til utstillingen. Her spør han: Hva vil vi med medierevolusjonen? I de seneste år har internettet og de sosiale medier ført til at nyheter, meninger og fotografiske uttrykk blir spredt på nye måter og inntar helt nye former, hvilket utfordrer de tradisjonelle nyhetsmediene og deres tradisjonelle måte å kommunisere på. Han legger opp til at vi forholder oss til denne forandringen og styrer den i den retningen vi ønsker.

©Celia A. Shapiro: "John Rook – 09/19/1986" from the series Last Suppers (1999-2001)

Vis utvidet bildetekst

Last Suppers viser en rekke dødsdømtes siste måltid og konfronterer oss på den måten med dødsstraff som institusjonalisert praksis. Celia A. Shapiro spør om vi som borgere og som samfunn kan leve med det.

I boken – og i utstillingen – oppstår det en syntese mellom pressfotografiet og samtidskunsten. Samtidskunstens grep, i og utenfor institusjonene, kan bidra til å utfordre pressefotografiets tradisjonelle rolle, de sosiale medienes premisser og kanskje til og med styre bildestrømmen over mot et mer nyansert og demokratisk alternativ. I rommet mellom dokumentar- og kunstfotografi, undersøker utstillingen bl.a. hvorvidt kunsten har overtatt journalistikkens rolle som kritisk stemme i samfunnsdebatten. Utstillingen viser på den måten en sammenheng mellom fotografi, samtidskunst og medier. Ut over bilder og verk i mer tradisjonell forstand, inkluderer utstillingen også bøker, hjemmesider og plakater.

©Annika Von Hauswolff, An Oral Story of Economic Structures, (2012). Courtesy Hasselblad Foundation

Vis utvidet bildetekst

Hauswolffs fotografier av gulltenner kretser rundt det absurde i at noe så intimt som en persons tannproteser blir gjort om til økonomiske objekter. Her stilles spørsmålet om menneskelighet i det vi blir presentert for noen svært intime objekter fra et fremmed menneskes liv. 

Utstillingen er produsert på Fotografisk Center i København med Preus museum som samarbeidspartner. Kuratorer er Fred Ritchin og Tina Enghoff. Utstillingen ble vist på Fotografisk Center 27.08 - 23.10.2016. Utstillingen på Preus museum er utvidet med bilder fra egen samling og nyinnkjøpte ikoner. Plakatutstillingen #WomenMatter av #Dysturb, klistret opp i Hortens gater, er også en del av Bending the Frame.  

Installasjonsbilde av Bending the Frame på Fotografisk Center, København (foto: Kevin Broadbery/Fotografisk Center)

Bending the Frame

©Gideon Mendel: ”The Story of Nomphilo Mazuza” (2004 –2007), from the series We Are Living Here (1980s-)