Current exhibitions

The Preus Museum exhibition program will show Norwegian and international photography and photographs from the collection in a way that will provide commentary on the history of photography. The museum has a long exhibition horizon and shows a combination of self-produced and borrowed exhibitions of national and international origin. Preus Museum normally has three exhibition periods during the year.

En fotohistorie - fra skatter til serieproduksjon

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.