Styret

Preus museums styre er oppnevnt av Kulturdepartementet.
De har en virketid på fire år av gangen.

Styreleder
Jan Hannestad, selvstendig næringsdrivende

Styremedlem
Bjørn Edvardsen, fylkeskultursjef Østfold

Styremedlem
Lill-Ann Chepstow-Lusty, fotograf/kurator, Kulturhistorisk museum UiO

Styremedlem
Målfrid Grimstvedt, sjefskonservator Jærmuseet

Styremedlem
Hans Jørgen Brun, fotograf

Styremedlem (ansatte)
Ingri Østerholt, formidlingsansvarlig

 

Varamedlem
Anne Aune, fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv

Varamedlem
Vegard Skuseth, fotoarkivar, Oslo museum

Varamedlem (ansatte)
Hege Oulie, fotoarkivar/kurator

 

Styret er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet med funksjonstid frem til 1.1.2018

Ansatterepresentant med funksjonstid frem til 1.1.2018