Path arrow Utforsk museet Path arrow Ledige stillinger Path arrow Aspirant på Preus museum

Aspirant på Preus museum

Preus museum ønsker å søke Kulturrådets Aspirantordning 2. mars i år. Vi ønsker å tilføre museet en annerledes erfaring og kompetanse som sammen med den etablerte staben kan bidra til nytenkning og utvikling av museet.

Kulturrådets Aspirantordning skal bidra til at kulturinstitusjonene speiler mangfoldet i befolkningen, ved større grad å rekruttere kandidater med variert kulturell og sosial bakgrunn. En aspirantstilling skal gi unge mulighet til å lære hvordan institusjonene arbeider og få tilgang til viktige kontakter og nettverk. 

  • Du må være interessert i fotografi, gjerne også fotohistorie eller teknikk, siden Preus museum er det nasjonale museet med ansvar for fotografi.
  • Du må være nyutdannet kunstner eller kulturarbeider med minoritetsbakgrunn.
  • Du må senest ha avsluttet kunst- eller kulturfaglig grunnutdanning for tre år siden eller ha tilsvarende kompetanse.
  • Du må bo i Norge og utdanningen må være fra norsk høyskole eller universitet eller likeverdig utenlandsk skole.
  • Du skal få muligheter til å utfolde deg med erfarne kolleger og vil i samarbeid med seniorkurator ved museet bidra til å utforme søknaden som stillingen skal bygge på.
  • Det er en fordel at du kan noe norsk, men engelsk eller tysk er tilstrekkelig. 

Aspirantstillingen vil være ettårig, men vi gjør oppmerksom på at stillingen er avhengig at vi blir tildelt midler.

For ytterligere informasjon, kontakt Hanne Holm-Johnsen, mobil 40442105 epost hanne.holm-johnsen@preusmuseum.no

Søknad sendes Preus museum, P.b. 254, 3192 Horten eller digital til hanne.holm-johnsen@preusmuseum.no

Søknaden merkes: Søknad aspirant

Søknadsfrist 3. februar 2017

Fra utstillingen #JEG som står fram til 12. mars i år. (foto: Andreas Harvik/Preus museum)