Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Kommende arrangementer Path arrow Workshop i identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Workshop i identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografisk materiale.
Spesialtema i 2017 er vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger

Workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografiske materialene i tillegg tar vi for oss digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver.

Workshopen skal gi kunnskap om:

  • Identifsering av fotografiske teknikker og materialer
  • Årsaker til skader og forebygging av skader
  • Oppbevaring
  • Håndtering/transportering
  • Utstillingspraksis
  • Rensing av fotografiske overflater

I denne workshopen har vi også et spesielt og ettertraktet tema.
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger som tar for seg:

  • Katastrofeplan
  • Forebyggende tiltak

Målgruppe:

Kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer, konservatorer og konservatorstudenter
Forelesninger og demonstrasjoner holdes av Preus museums fotokonservator Jens Gold og gjesteforeleser Mogens S. Koch, fotokonservator og faglærer emeritus ved konservatorskolen ved det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

 

Les mer om program og påmelding.