Seminar Bending the Frame

#Dysturb poster med fotografi av Maika Elan utenfor Kulturverftet/Katljohansvern (foto: Benjamin Petit/Dysturb)

Hvordan kan bilder gjøre en forskjell? Kan fotografiet fortelle oss noe nytt eller noe annet om den verdenen vi lever i? Det er noen av spørsmålene som utstillingen Bending the Frame på Preus museum undersøker, og som seminaret vil utdype.

Preus museum organiserer et en-dags seminar på Litteraturhuset i Oslo i forbindelse med utstillingen Bending the Frame. Seminaret arrangeres i samarbeid med Akademin Valand/Göteborgs Universitet, Oslo Fotokunstskole/Oslo, Fotografisk Center/København og Norwegian Journal of Photography.

 

Utstillingen er en refleksjon over de globale nyhets- og mediestrømmene vi daglig usettes for gjennom tradisjonelle nyhetsmedier, sosiale medier og internettet generelt. Bending the Frame tar sitt omdreiningspunkt i samtidskunsten og massemediene, hvor fotografiet har hatt stor betydning for historiefortellingen og den offentlige bevissthet i det 20. og 21. århundre. Seminaret ønsker å utdype og diskutere et slikt ståsted som et alternativ til massemediene og den offentlige debatt. 

Seminaret er gratis og støttet av Fritt ord. Ingen påmelding. Seminaret holdes på engelsk.

9.30-9.50 

Kaffe

9.50-10.00

Velkommen

10.00-11.00 

Fred Ritchin
Bending the Frame

11.00- 11.30

Tina Enghoff 
Berg prison and other projects.

11.30-12.15

Lunsj

12.15-13.00    

Laara Matsen
Presentation of Norwegian Journal of Photography

13.00-13.30

Kent Klich 
Gaza projects

13.30-14.00

Sarah Tuck
Drone Vision: Warfare, Surveillance and Protest

14.00-14.30

Kaffepause

14.30-15.00

Tyrone Martinsson 
Spitsbergen, past and present

15.00-15.30

Kyrre Lien
The Internet warriors

15.30-16.00

#Dysturb - Pierre Terdjman
Photojournalistic activism 

16.00-16.45

Panel discussion. The future of photography

Seminaret er gratis og støttet av Fritt ord.
Ingen påmelding.
Seminaret holdes på engelsk.

Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset, Oslo