Landskonferanse foto 2017

Hva er egentlig en fotobok, dette fenomenet som finnes i så mange former? Og hva har fotoboka hatt å si i den norske fotohistorien? Konferansen utforsker disse spørsmålene og sammenhengen mellom fotografi og bok, gjennom et blikk på både historie og samtid. Påmelding innen 8.9. 

Helt fra fotografiets første år har boka vært en viktig formidlingsarena. Fox Talbots fotobok The Pencil of Nature fra 1844-46, er et tidlig eksempel på denne tette sammenhengen mellom fotografi og bok, med mangfoldiggjorte originalfotografier limt inn i boken. Et viktig anliggende utover på 1800-tallet ble utviklingen av metoder for å trykke fotografi, viktige skritt på veien mot det 20.århundres store mengde fotobøker. Og slik er det fortsatt i de digitale filenes tidsalder. Den fysiske fotoboka er aktuell som aldri før.

Mens utstillinger er tids- og stedsbegrenset kan bøkene spres i store opplag og vare lenge utover tiden de ble skapt i. Fotoboka er en personlig gjenstand vi kan ta med oss overalt og som gir oss tilgang til å lese bildene når og hvor vi vil. Den sammenholder bildene i sekvenser og kan sette dem i forbindelse med tekster. Formidlingsformen har vært brukt i stort omfang også av arkiver, biblioteker og museer. Hva er så egentlig en fotobok, dette fenomenet som finnes i så mange former? Og hvilken betydning har den hatt i den norske fotohistorien?

I programmet for årets landskonferanse vil vi utforske disse spørsmålene og sammenhengen mellom fotografi og bok gjennom blikk på både historie og samtid.

Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer og gjennom felles arrangement med Fotobokfestival Oslo ligger alt til rette for spennende og lærerike konferansedager i september. Landskonferansen for foto arrangeres av Preus museum og Nasjonalbiblioteket 19. og 20. september i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Program tirsdag 19. september 

 

11.30 - 12.00

Kaffe og registrering

12.00 - 12.15 

Velkommen og introduksjon ved  
Preus museum og Nasjonalbiblioteket

12.15 - 12.30 

Fotobokfestival og fotobøker
Katinka Maraz, FFF

12.30 - 13.15 

Om fotoboken
Trond Bjorli, Norsk Folkemuseum 

13.15 - 13.45 

Fotobok
Maya Økland

13.45 - 14.15

Trender og tendenser
Tommy Arvidson, fotograf og fotoblogger

14.15 - 14.30

Kaffe og frukt

14.30 - 15.00 

Folkets egne fotobøker
Ann Kathrin Bakken, Japan Photo

15.00 - 15.30 

Fotobok
Ola Rindal

15.30 - 16.00 

Snapshots, tre korte fotobokpresentasjoner

  • Arne B. Langleite, fotograf;
  • Hanne Holm-Johnsen, Preus museum
  • Hannele Fors, KUBEN Aust-Agder museum og arkiv

17.30 - 18.30 

Omvisning Fotobokfestival Oslo

19.00

Konferansemiddag 

Program onsdag 20. september

 

09.00 - 09.30

Fotobokkatalogen i det digitale biblioteket
Lars Johnsen og Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket

09.30 - 11.30 

Fotobok, konsepter og prosesser

  • Rune Eraker, Norwegian Journal of Photography
  • Cecilie Authen, Telemark museum
  • Ann Christine Eek, Lisbeth Dreyer, Kristin Aasbø, Nasjonabiblioteket

Samtaleleder: Harald Østgaard Lund, Nasjonalbiblioteket

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00 

Fotobok
Åsne Eldøy

13.00 - 13-30 

Fotobokens materialitet
Elsa Modin. Hasselblad Foundation

13.30 - 13.45

Innkjøpsordning for fotobøker?
Katinka Maratz, FFF

13.45 - 14.15

BonoKristine Farstadvoll, Bono

14.15 - 14.45

Snapshots, tre korte fotobokpresentasjoner

  • Jens Gold, Preus museum
  • Jon Magne Bøe
  • Ingrid Nilsson, Preus museum

14.45 - 15.00

Avslutning

 
 Påmelding
 
 

William Henry Fox Talbot, Pencil of Nature. Tilhører Preus museums samling (Foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo

Påmelding innen 8. september

Landskonferansen arrangeres av Preus museum og Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer og Fotobokfestival Oslo.