Camera Obscura

Camera er latin og betyr kammer eller rom. De første kameraene ble brukt av kunstnere som et hjelpemiddel til å tegne, og ble kalt camera obscura, som betyr mørkt rom. På Preus museum finnes det et eget camera obscura man kan gå inn i, og oppleve verden utenfor opp-ned!

Både i det opprinnelige camera obscura og i alle kamera samles lysstrålene gjennom et lite hull for deretter å projiseres på en flate. Inne i et camera obscura blir bildet opp-ned og speilvendt. Dette skyldes at lyset bare går i rette linjer. Når strålene fra tretoppen treffer hullet, går de altså videre rett ned. Det som er øverst ute, blir nederst inne. Og det som er høyre ute, blir venstre inne. Alt blir omvendt, men likevel en nøyaktig og sanntidig gjengivelse av det som skjer ute.
 

Camera obscura var forløperen til kameraet eller fotoapparatet. Fenomenet med at lyset trenger gjennom et hull og lager et bilde, var kjent allerede hos grekerne 200 år f.Kr. Leonardo da Vinci beskrev også camera obscura i 1521. I tidens løp la man til elementer som linse for å få et klarere bilde, speil for å snu bildet rett vei, og man lagde bærbare varianter. Siden fant man ut at lys farger sølv sort, og etter over hundre år med eksperimentering rundt dette fenomenet klarte noen å fange et bilde og få det til å bli der ved hjelp av camera obscura og sølvsalter. Oppfinnelsen ble offentliggjort av franskmannen Daguerre 19. august 1839, og det er det vi regner som fotografiets fødselsdag. Men som du nå vet, er kameraet mye eldre enn fotografiet!

Her kan du lese om et camera obscura som ble brukt som tegneapparat.