Bending the Frame

Fra 15.10
Til 04.03

Hvordan kan bilder gjøre en forskjell? Kan fotografiet fortelle oss noe nytt eller noe annet om den verdenen vi lever i? Det er noen av spørsmålene utstillingen Bending the Frame undersøker.

Utstillingen er en refleksjon over de globale nyhets- og mediestrømmene vi daglig usettes for gjennom tradisjonelle nyhetsmedier, sosiale medier og internettet generelt. Bending the Frame tar sitt omdreiningspunkt i samtidskunsten og massemediene, hvor fotografiet har hatt stor betydning for historiefortellingen og den offentlige bevissthet i det 20. og 21. århundre. Bending the Frame er et forsøk på å skape et alternativ til massemediene og den offentlige debatt. Utstillingen er en plattform som skal åpne for debatt og finne frem til nye perspektiver, diskurser og nyanser i vår fortelling om samtiden.

Professor og medieteoretiker Fred Ritchin står bak boken «Bending the Frame – Photojournalism, Documentary and the Citizen», som har gitt navn og konsept til utstillingen. Her spør han: Hva vil vi med medierevolusjonen? I de seneste år har internettet og de sosiale medier ført til at nyheter, meninger og fotografiske utrykk blir spredt på nye måter og inntar helt nye former, hvilket utfordrer de tradisjonelle nyhetsmediene og deres tradisjonelle måte å kommunisere på. Han legger opp til at vi forholder oss til denne forandringen og styrer den i den retningen vi ønsker.

Installasjonsbilde av Bending the Frame på Fotografisk Center, København (foto: Kevin Broadbery/Fotografisk Center)

I boken – og i utstillingen – oppstår det en syntese mellom pressfotografiet og samtidskunsten. Samtidskunstens grep, i og utenfor institusjonene, kan bidra til å utfordre pressefotografiets tradisjonelle rolle, de sosiale medienes premisser og kanskje til og med styre bildestrømmen over mot et mer nyansert og demokratisk alternativ. I rommet mellom dokumentar- og kunstfotografi, undersøker utstillingen bl.a. hvorvidt kunsten har overtatt journalistikkens rolle som kritisk stemme i samfunnsdebatten. Utstillingen viser på den måten en sammenheng mellom fotografi, samtidskunst og medier. Ut over bilder og verk i mer tradisjonell forstand, inkluderer utstillingen også bøker, hjemmesider og plakater.

 

Utstillingen er produsert på Fotografisk Center i København med Preus museum som samarbeidspartner. Kuratorer er Fred Ritchin og Tina Enghoff. Utstillingen ble vist på Fotografisk Center 27.08 - 23.10.2016

Bending the Frame

Installasjonsbilde av Bending the Frame på Fotografisk Center, København (foto: Kevin Broadbery/Fotografisk Center)