Uke 5 - 2018

Okkuperte nytelser

Tanya Habjouqa, Okkupert Palestinsk landområde, Vestbredden, Qalandia, august 2013. Tilhører Preus museums samling

Okkuperte nytelser

                                                                        

Etter intens trafikk ved Qalandia-kontrollpunktet nyter en ung mann en sigarett i bilen sin i det trafikken endelig løsner på den siste kvelden av Ramadan. Han er på vei hjem med en sau for den kommende feiringen av Eid.

Fotoprosjektet “Occupied Pleasures“ er et vitnesbyrd om palestinsk motstandskraft, en fortelling om hverdagsliv og enkle nytelser i møte med en endeløs okkupasjon. Om prosjektet sier fotografen Tanya Habjouqa:

"Jeg var veldig bekymret da jeg begynte dette prosjektet, att det skulle bli tatt ut av sin kontekst og at det da kunne insinueres at det ikke var problemer under okkupasjonen. Da jeg begynte å fotografere palestinere, var dette absolutt noe som trengte snakkes om. Ironien var at hvis jeg hadde vært der for å snakke om smerte eller urettferdighet, ville det vært enklere. Det krevde langt mer tillit for å gi meg tilgang til intimitet og privatliv. Jeg var veldig forsiktig i både i valg av bilde og spesielt bildetekst for å få rett forståelse av prosjektet. Gaza er et sted man forbinder med bilder av lidelse eller sinne og de fleste palestinerne blir vist, i vanlige vestlige medier, som voldsmenn eller ofre for vold med liten sammenheng. Derfor føler jeg at et prosjekt som viser menneskene og deres hverdag er viktig."