Uke 8 - 2018

Det siste måltid

© Celia Shapiro, John Rook – 09/19/1986, from the series Last Suppers, 1999-2001.

Det siste måltid

Ser dette fristende ut? Kan et brett med pølser være det du drømmer om?

I serien The Last Supper har Celia A. Shapiro gjenskapt henrettede fangers siste måltid og fotografert dem. Prosessen med å komponere bildene ble en form for meditasjon over vold og hvordan staten møter idéer om rettferdighet med gjengjeldelse. Et måltid er symbolsk sett livgivende for kroppen, mens disse måltidene representerer at noens liv har endt. Måltidene viser på denne måten motsetningen mellom det som blir gitt og det som blir tatt. Vi står igjen med flere spørsmål enn svar.

John William Rook var 27 år da han ble henrettet i North Carolina 19. september 1986. Han ønsket seg 12 pølser i brød. Kanskje forteller det noe om John, kanskje forteller det noe om hvilken bakgrunn han har, eller hvilket budsjett fengselet har. Ofte er grensen på det siste måltid maks 20 dollar.