Pep Bonet

Pep Bonet

©Pep Bonet, Bangladesh, Rajshahi, 19. januar, 2013

Klikk på bildet for å lese teksten på norsk 

Tania er en femten år gammel jente som bor på Dipalok 3, et Drop In-senter, som hun kom til da hun var 10 år gammel for opplæring.

Da Tania var fjorten år gammel ble hun tvunget til å gifte seg med en tjueen år gammel mann med psykiske problemer. Hun flyttet inn i stemoren sitt hus hvor hun ble mishandlet og pålagt å gjøre husarbeid. Hun ble også tvunget inn i prostitusjon, men så aldri noe til pengene som ble tjent, samtidig som alle eiendelene hennes ble tatt fra henne.

Tania skilte seg fra mannen hun ble tvangsgiftet med, noe som var veldig utfordrende for henne da foreldrene hennes ikke trodde på det hun fortalte de om ham. Etter hvert som moren hennes forstod alvoret begynte hun å hjelpe henne.

Alle navnene i denne teksten har blitt endret for å beskytte barnas identitet.

Foto av Pep Bonet @pepbonet_noor

Mer info på dysturb.com • @dysturb